Spring naar content

LHV start meldpunt over hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis [update]

Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht bij landelijk opererende partijen en niet meer bij apotheekhoudenden. Dit beleid raakt u als apotheekhoudend huisarts op twee manieren, zowel als verstrekker van hulpmiddelen als in uw rol als voorschrijver.

Bericht van 21 december 2020

We hebben als LHV van verschillende (apotheekhoudende) huisartsen bezwaren tegen dit beleid ontvangen. Daarin wordt gesteld dat dit beleid lokale structuren afbreekt, patiënten in verwarring brengt en extra werk en administratieve lasten veroorzaakt voor (apotheekhoudende) huisartsen.

Meldpunt

Het LHV 7 Kringen overlegteam (die overlegt met Zilveren Kruis over het contractvoorstel voor huisartsen) heeft daarom een meldpunt ingericht om signalen van huisartsen te kunnen verzamelen over de gevolgen van dit beleid, zowel klachten als goede voorbeelden. Tijdens de eerste zes maanden in 2021 verzamelen we uw signalen, die bundelen en delen we met Zilveren Kruis om aan te geven waar reparatie nodig is. Dit meldpunt is vanaf nu beschikbaar en Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte. U vindt het via deze link.

Het kost circa 2 minuten om het online formulier in te vullen waarbij u zowel een klacht als een goed voorbeeld kunt registeren. U kunt uw melding ook als apotheekhoudend huisarts maken.We roepen u op om alle gevallen te melden. Per keer kunt u het formulier invullen, gedurende de eerste zes maanden van 2021. Met deze meldingen kunnen we, samen met andere partners, Zilveren Kruis hopelijk overtuigen om dit beleid alsnog aan te passen. 

LHV in overleg met Zilveren Kruis

Samen met InEen, V&VN en de KNMP heeft de LHV een brief naar Zilveren Kruis gestuurd waarin we onze zorgen en ongenoegen rond het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis uitspreken. We roepen Zilveren Kruis op om met ons in gesprek te gaan zodat we onze bezwaren kunnen toelichten en Zilveren Kruis alsnog stopt met hun hulpmiddelenbeleid. Zodat huisarts, wijkverpleegkundige, apotheekhoudend huisarts en openbaar apotheker zich kunnen richten op doeltreffende en doelmatige hulpmiddelenzorg die het best past bij de zorgvraag van hun patiënten.

Nieuws

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De nieuwe LHV-handleiding vertelt beknopt en overzichtelijk welke acties voor u gelden. Ondertussen strijden we verder tegen de jaarverantwoordingsplicht die ook uit de Wtza voortkomt.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).