Spring naar content

LHV-voorzitter: langdurige visie op zorg én welzijn nodig

LHV-voorzitter Mirjam van ‘t Veld riep gisterenochtend op om een langdurige visie op zorg én welzijn te maken. “De huisarts heeft dagelijks te maken met welzijnsvragen die gemedicaliseerd zijn. Dit is het gevolg van grote hervormingen in het sociale domein toen bijvoorbeeld het maatschappelijk werk en welzijnswerk veelal is wegbezuinigd.” De miljoenennota gaat helaas niet in op problemen die spelen in de huisartsenzorg ten gevolge van deze ontwikkelingen.

Van ’t Veld deed haar oproep tijdens het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt van Medisch Contact in Den Haag in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (VWS).

Van ’t Veld: “In de huisartsenpraktijk, met name ook in de achterstandswijken, zijn de maatschappelijke problemen die spelen in de hele samenleving het meest zichtbaar. Ik vroeg me af hoe het komt dat zoveel welzijnsvragen gemedicaliseerd zijn. Het heeft te maken met de transities in de zorg uit 2015, maar het was ook een stap daarvoor. De keuze om de vermaatschappelijking van de zorg toe te passen: om iedereen zelfstandig in de wijk te laten wonen, zoals mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening en nu de ouderen.

Op zich lijkt dit een mooie gedachte, maar te veel mensen zijn tussen het wal en schip gevallen en kampen met grote problemen door te weinig begeleiding. Want onder deze transities lag een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Gemeenten kunnen daardoor veel taken niet meer uitvoeren. Tegelijk werd namelijk veel welzijn afgeschaft, het maatschappelijk werk verdween vaak en bijvoorbeeld ook woningbouwcoöperaties moesten terug naar hun kerntaken terwijl ook zij een welzijnsfunctie vervulden.

Je ziet dat die welzijnsfunctie nu is verschoven naar de huisartsen. Het is een grote meerwaarde in dit land dat huisartsen hun patiënten in principe van wieg tot graf kennen, ook in de context van hun gezin en zelfs vaak de familie. Met voldoende tijd kan de huisarts de vraag achter de vraag herkennen. Elke dag in zijn spreekkamer ziet hij de gevolgen van slechte huisvesting, het ontbreken van een baan, laaggeletterdheid of een beperking die patiënten vaak vertalen in een medisch probleem. Mensen die het alleen niet meer redden in de wijk en in de samenleving, komen met hun vragen bij de huisarts. Dat is een groot goed, maar de huisarts kan dit niet alleen oplossen en komt zo steeds meer onder druk te staan. Daar moeten we voor waken. Dat hier geen aandacht voor is in de miljoenennota betreur ik ten zeerste.”

Zorg & Welzijn

Om deze problematiek aan te pakken wil de LHV samen met alle zorgpartners, het ministerie van VWS en gemeenten terug naar een aantal keuzes die destijds zijn gemaakt. Het vraagstuk is namelijk groter dan alleen de zorg. Daarom doet van ‘t Veld de oproep “Laten we een integrale lange termijn visie maken op zorg én welzijn. “

Nieuws

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar mocht u dit jaar een VS of PA willen gaan opleiden dan is het belangrijk dat u voor 1 februari 2022 een opleidingsplek reserveert bij een hogeschool én de stimuleringssubsidie bij stichting KOH aanvraagt. Ook als u nog geen kandidaat heeft, raden wij u aan dit te doen.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).