Spring naar content

Masterclass gegevensuitwisseling in de zorg voor Tweede Kamerleden

Op woensdag 16 juni van 13.00 – 14.30 uur geven wij met de EerstelijnsPartners en de Patiëntenfederatie Nederland een digitale masterclass Gegevensuitwisseling in de eerste lijn voor Tweede Kamerleden. De bijeenkomst is openbaar en ook door u online te volgen.

Gegevensuitwisseling in de zorg staat hoog op de politieke agenda. Elke zorgverlener en elke patiënt heeft ermee te maken. De verenigingen van zorgverleners in de eerstelijn (de EerstelijnsPartners) en de Patiëntenfederatie Nederland vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze complexe problematiek en we willen samen met de politiek de aanpak verder verbeteren. Want de ontwikkelingen op dit terrein gaan hard en er liggen veel kansen voor de zorg, maar ook risico’s.

Overdragen van kennis

We hebben daarom deze digitale masterclass voor Tweede Kamerleden georganiseerd. De bijeenkomst is gericht op het overdragen van feitelijke kennis. Ook de mogelijkheden en meest recente ontwikkelingen komen aan bod, zoals gegevensuitwisseling bij spoed en online/elektronische inzage door patiënten. We hebben het ook over ict-drempels waar zorgverleners en patiënten tegenaan lopen met betrekking tot gegevensuitwisseling en ict. Daarbij leggen we ook de verbinding met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) dat nu in de Tweede Kamer ligt.

Alle Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers van de Kamercommissie VWS en de Kamercommissie Digitale Zaken zijn uitgenodigd om deel te nemen. Zij krijgen gelegenheid om vragen te stellen.

Kijk ook mee

Ook u kunt deze masterclass gratis online volgen via de website van de Tweede Kamer

De EerstelijnsPartners is een samenwerkingsverband van Actiz, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, NHG en V&VN.

Bekijk het thema gegevensuitwisseling.

Nieuws over gegevensuitwisseling

Minister Van Ark (VWS) heeft onlangs een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel onderschrijven we van harte, maar de invulling moet beter, wil het leiden tot betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. Ook vrezen we dat het huidige voorstel leidt tot meer bureaucratie.

Zoals we een paar weken geleden meldden, hebben veel huisartsen die gebruik maken van veilige e-mail een verzoek gekregen van hun leverancier om een zelfverklaring te ondertekenen. Uit een overleg met het ministerie van VWS en het NEN blijkt dat er nog zaken moeten worden uitgezocht. Tot die tijd blijft ons advies om de zelfverklaring niet te ondertekenen.

Veel huisartsen die gebruik maken van veilige e-mail hebben een brief ontvangen van hun leverancier waarin staat dat ze in het kader van NTA 7516 een zelfverklaring moeten ondertekenen. De LHV krijgt daar veel vragen over. In dit nieuwsbericht vertellen we u wat er speelt en geven we ons advies voor wat u het beste kunt doen.