Spring naar content

Meer nieuws over de boostervaccinatie voor huisartsen en hun medewerkers

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s. De planning is dat voor iedereen aan het eind van de eerste week van december (met een unieke code) de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden, vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden.

In een aantal regio’s is in overleg met het ziekenhuis het initiatief genomen om hierop vooruit te lopen. U wordt daar via uw regio-organisatie danwel het ziekenhuis over geïnformeerd. Daar waar dat niet gebeurt, of als in regio’s niet de gehele doelgroep nu meteen mee kan, wordt dit landelijk georganiseerd. 

Afspraak maken na brief

Iedereen die onder de bovengenoemde doelgroep valt en niet een regionale uitnodiging heeft gehad, kan vanaf volgende week een brief met een unieke code krijgen, waarmee een afspraak in een van de vaccinerende ziekenhuizen kan worden gemaakt. InEen en LHV werken aan een systeem waarin alle huisartsenposten en huisartspraktijken de huisartsen en hun medewerkers kunnen aanmelden en waarmee de brieven met code kunnen worden verstrekt. Voor aios en waarnemers die niet aan een vaste praktijk zijn gebonden komt een aparte route. Dit wordt landelijk georganiseerd, u hoeft daarop zelf nu nog geen actie te ondernemen. Wij informeren u binnenkort over de verdere gang van zaken en aanmelding. 

Doelgroep boosterprik

De boostervaccinatie komt beschikbaar voor huisartsen en al het personeel dat patiëntencontact heeft in de huisartsenpraktijk en op de HAP. Het gaat deze ronde dus naast doktersassistentes, POH, VS en PA ook om bijvoorbeeld triagisten (ook degenen die werken in het callcentrum) en POH-GGZ. Mensen die recent COVID hebben gehad hoeven nu geen boosterprik.

Meer informatie vindt u in het thema coronavirus en het thema covid-vaccinatie.

Nieuws over corona

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.