Spring naar content

Minister kondigt uitstel gespecificeerde toestemming aan

Minister kondigt uitstel gespecificeerde toestemming aan

17 oktober 2019

Per juli 2020 zou het mogelijk moeten worden voor burgers om gespecificeerd te kunnen aangeven welke van hun medische gegevens gedeeld mogen worden met welke zorgverleners. Zo staat het in een wetsbepaling die komende zomer moest ingaan. De afgelopen jaren is uitgezocht hoe dat technisch en praktisch te regelen. Maar nu trekt minister Bruins de conclusie: invoering volgende zomer gaat niet lukken.

Beleid en bekostiging afbeelding

De LHV is niet verrast over deze uitkomsten. Al voordat de wetsbepaling werd aangenomen, hebben wij gesteld dat dit niet uitvoerbaar zou blijken in de praktijk. Jaren met uitzoekwerk op verschillende scenario’s later blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Ook de minister trekt nu de conclusie dat dit geen haalbare weg is. De minister kondigt aan in de eerste helft van 2020 een voorstel te doen voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming, waarbij hij stelt rekening te zullen houden met de implementatie in de zorgpraktijk en benodigde wetgeving.

Voor de helderheid: de inwerkingtreding van het recht op online inzage in de eigen medische gegevens per juli 2020 gaat wel gewoon door. Om huisartsen daarin te ondersteunen, hebben LHV, NHG en InEen het programma OPEN opgericht.

De achtergrond

Het recht op gespecificeerde toestemming is opgenomen in artikel 15a, lid 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Al voordat deze bepaling in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer heeft de LHV bepleit dat dit artikel in de praktijk onuitvoerbaar zou zijn. Desalniettemin werd er door beide Kamers mee ingestemd.

Daarop zijn we samen met andere zorgaanbieders en patiëntenverenigingen gaan uitzoeken hoe de uitvoering van deze wetsbepaling er dan uit zou moeten komen te zien. Dat bleek tot een onwerkbare situatie te leiden: burgers zouden zo’n 160 toestemmingsmogelijkheden moeten doorlopen.

Daarop is een vervolgscenario uitgezocht. Maar ook dat scenario leidt tot bezwaren, deze keer van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarop heeft de minister nu aangekondigd bij de Tweede Kamer de inwerkingtreding van deze bepaling niet realistisch te vinden voor zomer 2020.

Nieuws

Geen items gevonden