Spring naar content

Mirjam van ’t Veld: “Huisartsen en hun medewerkers hebben adempauze nodig”

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Tweede vaccinatieronde van start in huisartsenpraktijk in Maarssen. Fotografie: Mirjam van der Linden

In huisartsenpraktijk Hodes en van Beek in Maarssen begint de tweede vaccinatieronde maandagavond. In deze ronde hebben ze ervoor gekozen in kleine ‘plukjes’ te vaccineren. Het advies over heterologe vaccinatie heeft vooralsnog geen invloed op de opkomst, aan het einde van de avond blijkt die goed te zijn. Van ’t Veld ziet een enthousiast praktijkteam aan het werk en uit haar bewondering voor hun veerkracht in de afgelopen 1,5 jaar coronatijd.

Noodplan

“Bewondering en waardering die ik ook graag uitspreek voor álle huisartsen en hun medewerkers die onafgebroken de schouders eronder zetten om corona het hoofd te bieden en tegelijkertijd de reguliere huisartsenzorg in de lucht houden. De grote drukte die zij ervaren, verdient de volle aandacht en zorg. Van de LHV, maar ook van Den Haag.”

Van ’t Veld hoort van huisartsen dat zij een probleem hebben met het vinden van doktersassistenten. In Maarssen is dat niet anders, een goede personeelsbezetting in de zomerperiode blijkt lastig. Ze hebben daarom een noodplan gemaakt: hoe gaan we prioriteiten stellen met minder bezetting, wat moet eerst? Wat kan eventueel wachten? Op z’n minst een uitdaging gezien de toenemende covid-besmettingen en de heftige klachten die ze in de praktijk zien, de inhaalzorg, de talloze telefoontjes over QR-codes en vaccinatiebewijzen.  

Meer tijd voor de patiënt in de knel

Met de coronacrisis kwam er voor huisartsen met het 15-minutenconsult ook meer tijd voor kwetsbare patiënten. Van ’t Veld: “We horen van praktijken dat ze toch weer terug zijn gegaan naar 10-minutenconsulten vanwege de toegenomen zorgvraag. Dat scheelt zo twee consultplekken per uur en dat kan in een groepspraktijk flink oplopen. Een ontwikkeling die ik verontrustend vind, we willen dit als LHV juist graag behouden en in veel meer praktijken terug zien. De langere consulten zijn goed bevallen bij het praktijkteam én hun patiënten. Ze hebben de extra tijd nodig vanwege de toegenomen complexiteit van de vragen.”

Nieuws over COVID-vaccinaties

Voor het vaccineren van niet-mobiele patiënten thuis ontvangt u als huisarts een vergoeding van 90,16 euro. In dit bericht leest u welke tarieven verder zijn afgesproken voor uw eventuele werkzaamheden in de boostervaccinatie (met update bij punt 5).

In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers een booster aangeboden hebben gekregen in de tweede helft van januari. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), GGD GHOR Nederland, RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben de afspraken over hun samenwerking in de landelijke boostercampagne gemaakt. Snel, massaal en zorgvuldig boosteren is het uitgangspunt. De registratie moet goed gebeuren anders kan iemand later problemen krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB) of een DCC voor buitenlandse reizen.

De overheid geeft aan dat de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus in Nederland een snelle uitvoering van de boostervaccinaties nog noodzakelijker maakt. Daarom is de GGD gevraagd om nog meer prikken te gaan zetten op hun vaccinatielocaties. Om dat te kunnen doen, hebben de GGD’en meer hulp nodig van andere zorgverleners. Zo worden de ziekenhuizen en huisartsen gevraagd welke mogelijkheden zij zien om bij te springen.