Spring naar content

Nieuw contract biedt mogelijkheden voor ‘vaste waarneming’

Nieuw contract biedt mogelijkheden voor ‘vaste waarneming’

21 oktober 2020

Een nieuw contract voor langdurige waarnemingen, dat is het succesvolle resultaat van intensief contact tussen de LHV en de Belastingdienst. De LHV stelde de Belastingdienst een nieuw contract voor dat langere samenwerking tussen een praktijkhouder en een waarnemend huisarts mogelijk maakt, zonder onbedoelde fiscale gevolgen. Met deze goedgekeurde overeenkomst ontstaat een beter werkbare situatie in de huisartsenpraktijk.

Beleid en bekostiging afbeelding

Voor de LHV was het doel om meer zekerheid te bieden over langere opdrachten binnen de wettelijke kaders van de Wet DBA. Dat traject met de Belastingdienst is nu succesvol afgerond. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is blij met deze nieuwe overeenkomst. “Door alle onduidelijkheid rond de Wet DBA en de ongeschiktheid van de door het kabinet aangekondigde webmodule biedt dit een deel van de huisartsen extra zekerheid. Al is het niet het ei van Columbus dat alle toekomstige fiscale onzekerheid wegpoetst. Voor 100% fiscale zekerheid zijn langdurig vaste waarnemingen niet de juiste vorm van samenwerken.”

Meer fiscale zekerheid

Het nieuwe contract (‘overeenkomst van praktijkmedewerking’) geeft meer fiscale zekerheid en duidelijkheid aan huisartsen die langdurige waarneemopdrachten met elkaar willen afsluiten. Voor die situatie waren de huidige contracten voor duurwaarneming en incidentele waarneming niet geschikt. Dit zou een probleem gaan vormen als de Belastingdienst in 2021 start met fiscale handhaving.

Het nieuwe contract biedt alleen 100% fiscale zekerheid als huisartsen zich in de praktijk exact houden aan wat er in de overeenkomst staat. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig: er kan zomaar een gezagsverhouding ontstaan. Huisartsen moeten daarom waakzaam blijven dat ze gedurende het contract steeds werken volgens de afgesproken bepalingen. En voor waarnemers geldt bovendien ook dat ze moeten voldoen aan de voorwaarden voor ondernemerschap. Het nieuwe contract geeft over dat specifieke aspect geen enkele vorm van zekerheid.

Nieuwe bepalingen voor langdurige waarneming

Het nieuwe contract voor langdurige waarnemingen wijkt op enkele cruciale punten af van het huidige model voor duurwaarneming en incidentele waarneming. De belangrijkste toevoegingen zijn 3 bepalingen die ervoor zorgen dat de waarnemer niet te veel verweven raakt met de praktijk:

  1. De waarnemer heeft de bevoegdheid om binnen de afgesproken werkdagen zijn eigen dagindeling te bepalen;
  2. De waarnemer hanteert voor klachten tegen hem/ haar persoonlijk, zijn eigen klachtenregeling en schakelt zelf een eigen klachtenfunctionaris in (bij tijdelijke waarneming geldt de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris van de praktijk, dit blijft zoals het was);
  3. Optioneel is het opnemen van een nieuwe bepaling over vrije vervanging door de waarnemer. Wanneer er sprake is van ‘vrije vervanging’ staat u fiscaal nóg sterker in uw argumentatie dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid /loondienst.

Patiënteninformatie klachtenregeling en contractengenerator per 2021 beschikbaar

Voor wat betreft uw eigen klachtenregeling hoeft u nu nog geen actie te ondernemen. De SKGE en de LHV informeren u binnenkort welke stappen er wanneer gezet moeten worden. Bij patiënten mag geen onduidelijkheid ontstaan waar zij met een klacht naar toe kunnen. Daarom is de LHV met Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en InEen in gesprek over de wijze waarop patiënten hierover helder voorgelicht kunnen worden. De overeenkomst van praktijkmedewerking komt per januari 2021 voor u als LHV-lid beschikbaar in de bekende LHV-contractgenerator.

Nieuws

De waarneemovereenkomsten zijn voor de komende 5 jaar weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Er zijn ook direct enkele wijzigingen doorgevoerd. Gebruikt u de LHV-contractgenerator, dan maakt u direct gebruik van de nieuwste versies. In dit bericht leest u wat er veranderd is aan de contracten.

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en aarzelt u om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. De LHV verkent hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot, u krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

De conclusie uit de voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief is dat een volgend kabinet moet gaan besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomst juridisch bindend is. De LHV blijft samen met haar coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS aangeven dat deze webmodule voor de zorg ongeschikt is.