Spring naar content

Nieuw KNMG-standpunt geeft arts houvast bij zorg rond levenseinde

Met het standpunt Beslissingen rond het levenseinde biedt de artsenfederatie KNMG artsen steun en overzicht bij het verlenen van zorg rond het levenseinde. Dit standpunt bundelt en vervangt bestaande documenten en bevat nieuwe informatie, onder meer over euthanasie bij dementie. In samenwerking met de Patiëntenfederatie worden tegelijkertijd voor patiënten en artsen twee vernieuwde handreikingen gepubliceerd met handvatten om te spreken over het levenseinde.

Patiënten hebben vaak heel persoonlijke wensen en voorkeuren rond het levenseinde. Om te weten welke zorg passend is, is het belangrijk dat u en uw patiënt hierover op tijd in gesprek gaan. U heeft verschillende mogelijkheden om uw patiënten in de laatste levensfase bij te staan. Denk aan palliatieve zorg, zoals symptoombestrijding, pijnstillende medicatie of palliatieve sedatie. Ook vragen patiënten soms om euthanasie. Met het standpunt Beslissingen rond het levenseinde geeft de KNMG u overzicht en steun bij afwegingen die u moet maken bij het verlenen van zorg rond het levenseinde.

Professionele en persoonlijke afweging

Nieuw is het hoofdstuk euthanasie bij dementie, waarmee artsen die hiermee te maken krijgen, meer houvast krijgen om samen met hun patiënten en naasten met deze complexe situatie om te gaan. De professionele normen zijn tot stand gekomen door goed te luisteren naar de diversiteit aan medische en maatschappelijke opvattingen, onder andere via een adviesgroep van artsen met verschillende visies en expertises, ronde tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van patiënten en naasten, focusgroepen met artsen en een uitvraag via het KNMG-artsenpanel.

Handreikingen voor patiënten en artsen

Het is belangrijk dat ook patiënten goed geïnformeerd zijn over de mogelijke zorg rond het levenseinde en de rol die artsen en andere zorgverleners daarbij kunnen spelen. Ter ondersteuning is de nieuwe versie van de handreiking Praat op tijd over je levenseinde beschikbaar. Deze handreiking is vernieuwd en in lijn gebracht met het standpunt Beslissingen rond het levenseinde, en bevat extra informatie over palliatieve zorg en euthanasie bij dementie.

Voor artsen is tegelijkertijd de vernieuwde handreiking Tijdig praten over het levenseinde uitgebracht. Deze handreiking biedt handvatten om met patiënten te spreken over het levenseinde en bevat soortgelijke informatie als de patiëntenversie.

Lees meer

Meer informatie over levenseinde vindt u in ons thema.

Nieuws

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar mocht u dit jaar een VS of PA willen gaan opleiden dan is het belangrijk dat u voor 1 februari 2022 een opleidingsplek reserveert bij een hogeschool én de stimuleringssubsidie bij stichting KOH aanvraagt. Ook als u nog geen kandidaat heeft, raden wij u aan dit te doen.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).