Spring naar content

Nieuw: LHV Aanbodwijzer helpt grenzen stellen

Nieuw: LHV Aanbodwijzer helpt grenzen stellen

8 juli 2020

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

Beleid en bekostiging afbeelding

De LHV Aanbodwijzer laat zien wat basishuisartsenzorg is en wat niet. Met andere woorden: wat u moet doen en wat u mag doen. Soms is de zorg die de patiënt nodig heeft ergens anders (beter) geregeld. Dat betekent niet dat u deze zorg niet mág leveren. Mocht u tijd, ruimte, bekwaamheid en plezier hebben voor het uitvoeren van extra taken, dan kunt u dat organiseren als aanvullend of bijzonder aanbod tegen een speciaal tarief. De LHV Aanbodwijzer maakt u ervan bewust dát u extra taken op zich neemt.

Voor zorg overdag

Ga naar www.lhvaanbodwijzer.nl en doorloop de stappen aan de hand van een hulpvraag die u  overdag heeft gekregen en waarover u twijfelt. ANW-zorg en COVID19-gerelateerde zorg vindt u niet terug in de aanbodwijzer, omdat hiervoor andere (regionale of lokale) afspraken kunnen gelden.

Wat is uw gebruikerservaring?

Dit najaar verschijnt een vernieuwde versie van de LHV Aanbodwijzer naar aanleiding van  gebruikerservaringen en tips van de komende maanden. Laat ons vooral weten hoe u de aanbodwijzer ervaart. Heeft u een tip? Mail uw opmerkingen en suggesties naar j.heering@lhv.nl.

Meer informatie

www.lhvaanbodwijzer.nl

Nieuws

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt  u voor zo’n aanbieder te gaan werken of wordt u er in uw regio mee geconfronteerd. Hoe weet u of die aanbieder de zorg goed georganiseerd heeft en bij uw visie op de zorg past? De LHV helpt u een weloverwogen keuze te maken met het afweginginstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg.

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die 30 september 2020 zijn gepubliceerd.

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.