Spring naar content

Nieuwe Cao Hidha goedgekeurd

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

Hieronder geven we in het kort de belangrijkste afspraken weer:

  • Salarisverhoging van 1,75% per 1 juli 2021 en 1% per 1 juni 2022
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,25% per 2021
  • Evaluatie met de achterbannen over overwerk om te bezien of aanpassing noodzakelijk is

Daarnaast is er voorgesteld een gezamenlijke werkgroep van LHV en LAD in te stellen om onder andere samen richting de NZa op te trekken voor een passende vergoeding voor zowel de hidha als praktijkhouder voor het verrichten van diensten in avond, nacht en weekend.

Meer over cao’s en functiewaardering.

Nieuws over de Cao Hidha

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Aan het einde van het jaar krijgt u misschien vaker vragen van medewerkers over vakantieuren. Hebben uw medewerkers nog vakantieuren over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. In dit bericht leest u waar u rekening mee moet houden.  

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.