Spring naar content

Nivel: Krachtige basiszorg werkt voor patiënt én huisarts

Door de integrale aanpak ‘Krachtige basiszorg’ is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde problematiek. De patiënt waardeert de aanpak en het werkplezier van medewerkers in huisartsenpraktijken neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. De uitdaging is om Krachtige basiszorg verder te ontwikkelen en te bestendigen.

Onderzoeksinstituut Nivel concludeert dat huisartsen door Krachtige basiszorg beter op de hoogte zijn van andere zorg- en hulpverleners in de wijk, doordat zij samen casussen bespreken. De aanpak levert betere zorg op voor de kwetsbare patiënt. Van de deelnemende patiënten aan Krachtige basiszorg begrijpt 75 procent hun probleem of klacht beter en weet 73 procent ook wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen. Dit resulteert in minder verwijzingen en kortere vervolgconsulten.

Meer werkplezier, minder werkdruk

Uit het onderzoek blijkt verder dat het toegepaste 4D-gesprek ook een positief effect heeft op de huisartsenpraktijken zelf. Na twee jaar implementatie van Krachtige basiszorg ervaart van de deelnemende huisartsenpraktijken 45 procent van de medewerkers meer werkplezier. Ruim driekwart geeft aan dat dit komt door de nieuwe werkwijze.

Ook de werkdruk is verlaagd: 34 procent van de medewerkers uit de huisartsenpraktijk ervaart minder werkdruk. Huisartsenpraktijken willen niet meer terug naar hun oude werkwijze en vinden de extra tijd en ondersteuning noodzakelijk om goede gezondheidszorg in een achterstandswijk te bieden en onnodig verwijzen naar de tweede lijn te voorkomen.

Praktijkvoorbeelden Amsterdam en Rotterdam

In de praktijk van Huisarts Wouter van Weers in Amsterdam willen ze “niet meer terug naar hoe het was”. En Marieke Out, huisarts in Rotterdam vertelt: “We kunnen nu gewoon betere zorg geven”.

Structurele inbedding

Voor de implementatie van deze aanpak was er extra budget van achterstandsfondsen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Huisartsenpraktijken hadden hierdoor meer rust en ruimte voor het geven van passende zorg en voor het versterken van samenwerkingen rond patiënten die extra zorg nodig hebben.De uitdaging is nu om Krachtige basiszorg verder te ontwikkelen en te bestendigen.

Hoe werkt Krachtige basiszorg?

Om passende zorg te bieden ontrafelt de zorgverlener complexe problematiek aan de hand van het 4D-model, waarin problemen in 4 domeinen in kaart worden gebracht: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk.

Tijdens het 4D-gesprek kijkt de zorgverlener samen met de patiënt naar wat er allemaal speelt in iemands leven en hoe problemen met elkaar samenhangen. Huisartsen krijgen hierdoor beter zicht op de problematiek van hun patiënt en beiden krijgen ze meer zicht op welke zorg deze patiënt nodig heeft. Zij schakelen bijvoorbeeld maatschappelijk werk of welzijn in de wijk in wanneer dat nodig blijkt.

Patiënten waarderen de aandacht voor hun andere problemen en weten na een 4D-gesprek beter wat zij zelf aan hun problemen kunnen doen. De huisartsenpraktijken werken meer en intensiever samen met andere zorg- of hulpverleners uit de wijk. Door elkaar geregeld te ontmoeten en gezamenlijk casuïstiek te bespreken leren professionals elkaar persoonlijk kennen. Zo leren zij van elkaars expertise en maken zij samenwerkingsafspraken. De korte lijnen die hierdoor ontstaan zijn belangrijk om samen persoonsgerichte zorg te bieden aan mensen met problemen op meerdere levensdomeinen.

Meer informatie