Spring naar content

Tarieven huisartsenzorg stijgen in januari én april 2022

De tarieven voor de huisartsenzorg stijgen komend jaar per 1 januari en daarna nog een keer per 1 april. Waarom 2 keer? Omdat onder andere op ons verzoek extra geld beschikbaar is gesteld voor zorgmedewerkers met een middeninkomen. In dit bericht leest u verdere toelichting en ziet u de nieuwe tarieven.

In de onderstaande tabel ziet u wat de stijging in stappen betekent voor het inschrijftarief (tot 65 jaar, zonder achterstandswijkopslag) en voor het consulttarief (5 tot 20 minuten). Zie het tarievenoverzicht voor alle NZa-tarieven.

 20212022, kwartaal 12022, kwartalen 2, 3 en 4
Inschrijftarief€ 17,14€ 17,27€ 17,66
Consulttarief€ 10,51€ 10,59€ 10,83

Waarom de tarieven 2 keer stijgen

In juli 2021 heeft de NZa de tarieven voor 2022 gepubliceerd. In een eerder nieuwsbericht hebben wij uitgelegd waardoor de tarieven per 1 januari 2022 zo weinig zouden stijgen. In september heeft het kabinet, mede op verzoek van de LHV, extra geld beschikbaar gesteld voor zorgmedewerkers met een middeninkomen (in de huisartspraktijk de medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg).

De NZa heeft vervolgens nieuwe tarieven voor 2022 gepubliceerd waarin het extra geld voor de middeninkomens was verwerkt. Daarnaast stegen de tarieven extra doordat er recentere CPB-cijfers voor de indexatie voor 2022 beschikbaar waren. Op verzoek van zorgverzekeraars zijn deze nieuwe tarieven weer ingetrokken.

Stijging in twee stappen

De NZa-tarieven stijgen nu in twee stappen. Per 1 januari 2022 gelden de tarieven zoals die per 1 juli waren gepubliceerd. Per 1 april stijgen de tarieven opnieuw, vanwege:

  • Een structurele verhoging vanwege het extra geld voor de middeninkomens in de huisartspraktijk;
  • Een structurele verhoging van de indexatie vanwege recentere CPB-cijfers;
  • Een incidentele verhoging omdat de hiervoor genoemde structurele verhogingen niet per 1 januari, maar pas per 1 april worden verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met seizoensinvloeden.

Huisartspraktijken worden dus in het tweede, derde en vierde kwartaal gecompenseerd voor wat ze in het eerste kwartaal mislopen. De LHV heeft de NZa verzocht een vergoeding vast te stellen voor de extra werkzaamheden en extra kosten voor huisartspraktijken doordat zorgverzekeraars de nieuwe tarieven niet tijdig kregen ingeregeld. Dat verzoek is door de NZa niet gehonoreerd.

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2022

Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd:

  • Achterstandswijken regeling
    De postcodelijst wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onderdeclaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen. Bekijk de nieuwe postcodelijst

Nieuws

De tarieven voor de huisartsenzorg stijgen komend jaar per 1 januari en daarna nog een keer per 1 april. Waarom 2 keer? Omdat onder andere op ons verzoek extra geld beschikbaar is gesteld voor zorgmedewerkers met een middeninkomen. In dit bericht leest u verdere toelichting en ziet u de nieuwe tarieven.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. De LHV heeft vol ongeloof gereageerd op de late komst van dit nieuws en het feit dat zorgverzekeraars klaarblijkelijk zelfs in 14 weken niet de noodzakelijke tariefstijging kunnen verwerken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.