Spring naar content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Hidha

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

Hieronder geven we in het kort de belangrijkste afspraken weer. Het onderhandelingsresultaat is ter accordering voorgelegd aan de Ledenraad van de LHV. De ledenraad heeft hiervoor 14 dagen zodat de CAO voor 1 juli 2021 definitief gemaakt kan worden.

De belangrijkste afspraken

  • Salarisverhoging van 1,75% per 1 juli 2021 en 1% per 1 juni 2022
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,25% per 2021
  • Evaluatie met de achterbannen over overwerk om te bezien of aanpassing noodzakelijk is

Daarnaast is er voorgesteld een gezamenlijke werkgroep van LHV en LAD in te stellen om onder andere samen richting de NZa op te trekken voor een passende vergoeding voor zowel de hidha als praktijkhouder voor het verrichten van diensten in avond, nacht en weekend.

Zodra de cao geaccordeerd is door de LHV ledenraad melden we u dit via de website en de LHV nieuwsbrief.

Meer over cao’s en functiewaardering.

Nieuws over de cao hidha

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

In de Cao Hidha is afgesproken dat een gezamenlijke LAD-/LHV-werkgroep een actuele functiebeschrijving en functiewaardering gaat maken voor de functie van Hidha. Om duidelijkheid te krijgen over het takenpakket van de Hidha en de waardering daarvan hebben we in het voorjaar de Hidha’s onze vragenlijst voorgelegd.

In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 augustus 2020 met 3 procent stijgen. In dit bericht herinneren we u aan deze afspraak en vindt u de nieuwe salaristabel.