Spring naar content

Onderzoek naar kosten FMD van start

Het ministerie van VWS heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de structurele meer- en/of minderkosten in kaart te brengen, die apotheekhoudenden hebben door de uitvoering van de Falsified Medicines Directive (FMD). Ook onder apotheekhoudende huisartsen zal informatie worden verzameld.

Dit onderzoekstraject zal worden begeleid door een klankbordgroep waarin ook de LHV Apotheekhoudende Afdeling zitting heeft. Naast een bureau-onderzoek waarbij informatie uit openbare bronnen zal worden verzameld, zullen er ook interviews onder apotheekhoudenden plaatsvinden. Hiervoor zullen wij te zijner tijd contact met een aantal van u opnemen om te vragen hieraan deel te nemen.

Voldoen aan de FMD

De Falsified Medicine Directive (FMD) is een Europese verordening die er op is gericht geneesmiddelenvervalsing tegen te gaan. Alle apotheekhoudenden zijn sinds februari 2019 verplicht om hieraan te voldoen.

We hebben voor apotheekhoudende huisartsen verschillende producten gemaakt om te helpen in de uitvoering van de FMD, zoals veelgestelde vragen-en-antwoorden en een werkinstructie. Deze producten vindt u op onze website.

Nieuws

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.