Spring naar content

Onduidelijkheden over UBO-registratie

Onduidelijkheden over UBO-registratie

14 mei 2020

Zorgdatabureau Vektis benadert momenteel huisartsenpraktijken met het verzoek om door te geven wie de ‘Ultimate Beneficial Owner’ (de eigenaar) is, oftewel de UBO. Ze doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars, die wettelijk verplicht zijn dit uit te vragen. In dit bericht leest u hoe dit zit.

Beleid en bekostiging afbeelding

Huisartsen die persoonlijk eigenaar van hun praktijk zijn moeten op verzoek UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen zoals banken en (zorg)verzekeraars. Als deze zogenaamde ‘WWFT-plichtige’ instellingen niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij wettelijk gezien bijvoorbeeld geen geld overmaken naar die organisatie.

Zorgverzekeraars voeren UBO registratie uit via Vektis

De zorgverzekeraars hebben Vektis gezamenlijk de opdracht gegeven deze uitvraag te doen om de administratieve lasten laag te houden. U hoeft nu maar eenmaal de gegevens te verstrekken. U krijgt ook alleen een verzoek als Vektis de gegevens niet via andere bronnen heeft kunnen achterhalen.

Uiterlijke deadline 1 juli

Heeft Vektis u benaderd over de UBO registratie? Dan is 1 juli de uiterlijke datum dat u voor uw praktijk kenbaar moet maken wie de UBO is. De datum van 9 mei in de communicatie van Vektis was een streefdatum, die voor veel huisartsen niet haalbaar blijkt. De LHV adviseert u om de UBO zo snel mogelijk door te geven. Zo voorkomt u problemen bij de uitbetalingen door uw verzekeraar.

Lees hier meer over UBO-wetgeving

Nieuws

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en aarzelt u om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. De LHV verkent hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot, u krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

Zorgdatabureau Vektis benadert momenteel huisartsenpraktijken met het verzoek om door te geven wie de ‘Ultimate Beneficial Owner’ (de eigenaar) is, oftewel de UBO. Ze doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars, die wettelijk verplicht zijn dit uit te vragen. In dit bericht leest u hoe dit zit.

Volgende week spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Wij maken ons grote zorgen over de impact van deze wet. Lees in dit bericht waarom.