Spring naar content

Op weg naar een actuele functiebeschrijving voor de Hidha

Op weg naar een actuele functiebeschrijving voor de Hidha

26 augustus 2020

In de Cao Hidha is afgesproken dat een gezamenlijke LAD-/LHV-werkgroep een actuele functiebeschrijving en functiewaardering gaat maken voor de functie van Hidha. Om duidelijkheid te krijgen over het takenpakket van de Hidha en de waardering daarvan hebben we in het voorjaar de Hidha’s onze vragenlijst voorgelegd.

Beleid en bekostiging afbeelding

Dit leverde een goede respons op en heeft daarmee waardevolle input opgeleverd. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan het vervolg. De LHV en LAD danken de respondenten dan ook voor  hun input. Door de coronacrisis hadden we wat later dan aanvankelijk gepland overleg over de resultaten en het vervolg. Graag koppelen we u enkele highlights van de enquête terug en laten u weten hoe het vervolg van dit traject eruit ziet.

De meest opvallende uitkomsten zijn:

  • Respondenten werken gemiddeld 29 uur per week als huisarts, waarvan 25 uur per week als Hidha;
  • Ruim 86% heeft formeel geen patiënten op naam ingeschreven, en een deel dus wel;
  • Behalve de cliëntgebonden taken vanuit de Hidha-functie doet ongeveer twee derde van de respondenten daarnaast ook andere taken. Opleiden is het meest genoemd als bijkomende taak. Verder gaat het onder andere om taken op het vlak van praktijkaccreditatie en management;
  • Voor deze extra taken in de werkweek krijgen de Hidha’s nu dezelfde waardering als voor de functie van huisarts;
  • Een groot deel geeft aan dat dit afgesproken taken zijn die uitgevoerd worden in de afgesproken werkweek;
  • Apotheekhoudend wordt nu niet genoemd in de functieomschrijving, maar geeft wel extra werkzaamheden;
  • De huidige Cao Hidha geeft onvoldoende ruimte voor doorgroei naar senioriteit en extra competenties.

Voorbereiding functiebeschrijving

Mede op basis van de uitkomsten van de enquête vraagt de werkgroep op korte termijn FWG een functiebeschrijving op te stellen en daarnaast de niet direct cliëntgebonden taken te beschrijven.

Over vervolgontwikkelingen houden wij de Hidha’s op de hoogte.

Nieuws

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 augustus 2020 met 3 procent stijgen. In dit bericht herinneren we u aan deze afspraak en vindt u de nieuwe salaristabel.