Spring naar content

OPEN-declaratie indienen: hoe werkt dat?

OPEN-declaratie indienen: hoe werkt dat?

23 september 2020

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan het OPEN-programma kunnen daarvoor een bedrag declareren bij de zorgverzekeraar, zodra zij aan alle voorwaarden voldoen. In dit bericht leggen we uit hoe u zeker weet dat uw praktijk aan alle voorwaarden voldoet, zodat uw declaratie wordt goedgekeurd.

Om de OPEN-module te kunnen declareren moet u aan 4 voorwaarden voldoen. 2 voorwaarden worden door zorgverzekeraars voorafgaand aan uitbetaling gecontroleerd. Maar hoe weet u over welke informatie uw zorgverzekeraar beschikt?

In deze factsheet leest u hoe de declaratie van OPEN-deelname in zijn werk gaat. Samenvattend zijn er 4 controlestappen voordat u tot de eenmalige declaratie van OPEN kunt overgaan:

1. U heeft uw praktijk aangemeld bij en uw praktijk is lid van een regionale coalitie.

Als u twijfelt over het lidmaatschap van uw praktijk bij een regionale coalitie, neem dan contact op met de regionale coalitie. Een overzicht van regionale coalities en hoe u ze kunt bereiken vindt u op open-eerstelijn.nl.

2. U heeft de scholing gevolgd die door uw regionale coalitie is aangeboden. Uit uw praktijk dienen minimaal 1 huisarts, 1 POH en 1 doktersassistente de scholing voor module 1 (over de basis van online inzage) te hebben gevolgd. Deelnemers aan de scholing hebben een certificaat ontvangen.

Weet u niet zeker of u hieraan voldoet? Bij de projectleider van uw regionale coalitie kunt u navragen wie van uw medewerkers de scholing met succes hebben gevolgd en een certificaat hebben gekregen.

3. Uw praktijk heeft de patiënten geïnformeerd over het elektronisch kunnen inzien van de eigen gezondheidsgegevens. Mogelijk heeft uw regionale coalitie u hiervoor materiaal beschikbaar gesteld.

Uw praktijk heeft op de praktijkwebsite toegelicht hoe patiënten hun gegevens online kunnen inzien. Uw praktijk kan ook de patiënten hebben aangeschreven of andere communicatiekanalen hebben gebruikt.

4. Eén of meer patiënten hebben daadwerkelijk hun eigen gezondheidsgegevens ingezien.

De HIS-leveranciers hebben u voor implementatie in uw praktijk een update aangeleverd, waarmee u online inzage mogelijk kunt maken.
Meerdere leveranciers bieden ook de mogelijkheid van regionale implementatie, een gefaseerde uitrol van de update voor online inzage met ondersteuning door de regionale coalitie. Het verzoek om een gefaseerde uitrol in de regio is afkomstig van de regionale coalitie of de leverancier.

Alle HIS-leveranciers hebben (geanonimiseerd) gebruiksdata aangeleverd aan OPEN, waaruit blijkt in welke praktijken door minstens één patiënt van online inzage gebruik is gemaakt. OPEN heeft op haar beurt aan de zorgverzekeraars doorgegeven in welke praktijken online inzage dus mogelijk is, zodat de verzekeraar weet dat u aan deze voorwaarde voor declaratie voldoet.

Indien uw praktijk heeft gekozen voor online inzage via de pgo-route kunt u nog niet aan deze voorwaarde voldoen.

Mogelijke redenen dat u nog niet kunt declareren

Het kan zijn dat de online inzage nog niet in uw praktijk is geïmplementeerd. Hierdoor kan uw leverancier geen ‘gebruiksdata’ aanleveren aan OPEN. Het kan ook voorkomen dat de eerste patiënt uit uw praktijk gebruik maakte van de online inzage nadat uw leverancier de gebruiksdata aan OPEN heeft verstrekt. Ook in deze situatie zijn geen gebruiksdata doorgegeven aan OPEN. 

Uw HIS-leverancier heeft de online inzage-mogelijkheid nog niet in uw praktijk uitgerold. Zo hoorde het OPEN-programma onlangs dat er bij CGM een vertraging is in de uitrol. CGM heeft aangegeven dat zij haar klanten daarover zal informeren. 

Gevolg: Als uw praktijk de eenmalige declaratie dan toch indient, kan uw zorgverzekeraar deze afwijzen, omdat niet aantoonbaar blijkt dat patiënten gebruik hebben gemaakt van de online inzage.

Omdat de OPEN-overzichten die naar de zorgverzekeraars gaan ook naar de (betreffende) regionale coalitie gaan, adviseren wij u bij vragen contact op te nemen met de projectleider van uw regionale coalitie. Zij kunnen nagaan of uw praktijk voldoet.

OPEN adviseert regionale coalities hierin een actieve rol te spelen en de aangesloten praktijken te informeren op het moment dat zij aan de voorwaarden voor declaratie voldoen.

Op 4 december verstrekken de HIS-leveranciers opnieuw een overzicht aan OPEN. Als u op dat moment aan de 4 voorwaarden voldoet kunt u het volgende kwartaal (of later) declareren. Het huidige tarief van € 2,83 wordt volgend jaar geïndexeerd. Het tarief per 1 januari 2021 is € 2,92 per ingeschreven patiënt.

Timing declaratie

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden of twijfelt u daar nog over? U heeft nog alle tijd om te declareren. Dat kan in principe nog tot en met 2022. Gezien de planning van de regionale coalities voor de uitrol van online inzage verwachten wij dat in de komende maanden het overgrote deel van de huisartsenpraktijken zal voldoen aan de voorwaarden om te kunnen declareren.

Nieuws

Veel praktijken die in het kader van OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, zijn geconfronteerd met extra kosten die daaraan zijn verbonden. LHV en InEen vinden dat er voor alle praktijken een vergoeding moet komen van deze kosten. We willen ook een structurele oplossing voor de huidige, onwenselijke DVZA-situatie. We hebben afspraken gemaakt met VWS, Zorgverzekeraars Nederland  en de Patiëntenfederatie Nederland om tot een oplossing te komen.

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan OPEN, dan heeft u nog enkele weken om de volgende stap te zetten, zodat online inzage ook mogelijk wordt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deelnemende praktijken moeten een DVZA-overeenkomst afsluiten en ingeschreven staan op de MedMij Zorgaanbiederslijst. We verwachten dat er deze zomer aanvullende financiering komt voor praktijken voor deze DVZA-aansluiting.

Rond januari 2021 zijn de meeste technische aanpassingen in de HIS’en gereed die het mogelijk maken om met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) online inzage te krijgen in de eigen medische gegevens bij de huisarts. De daadwerkelijke implementatie in de huisartsenpraktijken volgt in het half jaar daarna. Vanuit OPEN en de regionale coalities wordt u hierin ondersteund.