Spring naar content

Oproep zorgpartijen succesvol: 675 miljoen voor extra zorgsalarissen

Zorg voor meer waardering en financiële slagkracht voor de zorgsector. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer, die we samen met vele medische beroepsorganisaties deden. De oproep had succes. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd 675 miljoen euro beschikbaar te stellen voor extra zorgsalarissen.

Aanleiding voor de gezamenlijke brief van ons als beroepsorganisaties is een aangenomen motie in de Tweede Kamer die oproept voldoende extra financiële middelen in de begroting vrij te maken voor zorgsalarissen. Te beginnen met 600 miljoen euro in 2022. Eerder verzocht de Tweede Kamer het kabinet via een motie om in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris worden gerealiseerd. Deze moties volgen op het breed gedragen SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ en een recente oproep van werkgevers en werknemers in de zorg.

Via de brief is de Tweede Kamer gevraagd om de regering in staat te stellen de reeds aangenomen Kamermoties uit te voeren om zo de benodigde financiële slagkracht te krijgen. 

Uitkomst kamerdebat

Tijdens het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen heeft het kabinet toegezegd om 675 miljoen euro vrij te maken voor de stijging van de zorgsalarissen. Dat is goed nieuws. De LHV heeft al een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan bij het overleg met het ministerie van VWS om over de invulling nadere afspraken te maken.

Lees de volledige brief van de organisaties

Nieuws

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar mocht u dit jaar een VS of PA willen gaan opleiden dan is het belangrijk dat u voor 1 februari 2022 een opleidingsplek reserveert bij een hogeschool én de stimuleringssubsidie bij stichting KOH aanvraagt. Ook als u nog geen kandidaat heeft, raden wij u aan dit te doen.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).