Spring naar content

Patiënt kan eind 2020 terecht bij huisarts voor pneumokokkenvaccinatie

Patiënt kan eind 2020 terecht bij huisarts voor pneumokokkenvaccinatie

19 juni 2019

Huisartsen gaan de pneumokokkenvaccinatie uitvoeren. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad, ondanks de hoge werkdruk van huisartsen. De belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts.

Beleid en bekostiging afbeelding

De stemming tijdens de LHV Ledenraad op 19 juni volgde op een levendige discussie waarin voor- en tegenstanders nogmaals de ruimte kregen om hun argumenten te delen. De uitslag van de stemming was niet unaniem. Een weerspiegeling van de recente discussies en peilingen in de huisartsenkringen, die de verschillende meningen van huisartsen duidelijk lieten zien. Een meerderheid van de Ledenraad stemde voor het voorstel om de pneumokokkenvaccinatie door de huisarts te laten doen, ook in de wetenschap dat deze vaccinatie tegelijk met de griepvaccinatie kan plaatsvinden.

Eind 2020 start de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie, voor een periode van 3 jaar waarbij na 2 jaar een evaluatie volgt.

Patiëntenzorg voorop

Ella Kalsbeek: ‘Natuurlijk staat voor alle huisartsen de zorg voor patiënten voorop, maar tegelijkertijd kunnen huisartsen niet alles. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het nooit vanzelfsprekend is dat nieuwe taken op het bord van de huisarts komen. Net zoals nu, zullen we daarover steeds opnieuw discussie met huisartsen voeren, met de kerntaken als basis.’ 

Vaccineren geen kerntaak

Vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket, en dat blijft zo. Het is geen lichtvaardige keuze van de LHV om te besluiten dat huisartsen met nu al overvolle en drukke praktijken de pneumokokkenvaccinatie kunnen gaan uitvoeren.

De zorg aan patiënten in de kwetsbare leeftijd was voor veel huisartsenkringen doorslaggevend om ditmaal voor vaccineren bij de huisarts te stemmen.

Randvoorwaarden

Het ministerie van VWS heeft al eerder aangeven in te stemmen met de door de LHV gestelde randvoorwaarden. De LHV gaat deze samen met onder andere het ministerie van VWS, het NHG en het RIVM de komende tijd gedetailleerd uitwerken. Wij houden u de komende maanden op de hoogte.

Nieuws

Dit manifest is in maart 2022 gepubliceerd door een groep apotheekhoudende huisartsen, en mede ondertekend door de LHV. Rutger Frankhuisen,

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV