Spring naar content

POH-GGZ register niet verplicht per 1 juni 2021

Huisartsenpartijen, LHV, NHG, InEen en Psyhag (kaderhuisartsen ggz) constateren dat het helaas nog niet lukt om een onafhankelijk POH-GGZ register te lanceren. De bedoeling was dat het register van start zou gaan op 1 juni 2021. Helaas stokt het proces: er is onduidelijkheid over het beheer van het register, waardoor de onafhankelijkheid nog niet is gegarandeerd.

Wat ons betreft kan er geen sprake zijn van een verplichte inschrijving in een register per 1 juni 2021, zolang er geen onafhankelijk register met een passende beheerstructuur bestaat. Het nieuwe register moet onafhankelijk zijn en gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ. Ook vinden we een goede overgangsregeling van het grootste belang.

Uiteraard willen we als huisartsenorganisaties graag dat de kwaliteit van de POH-GGZ goed wordt geborgd en een onafhankelijk register kan daarbij ondersteunend zijn. We vinden het belangrijk dat ook zorgverzekeraars bij de financiering van de POH-GGZ uitgaan van door alle partijen gedragen kwaliteitscriteria. We zijn daarom in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland om te kijken op basis van welke criteria de kwaliteit van de POH-GGZ geborgd kan worden tot er een nieuw register is.

Lees ook:

Nieuw functieprofiel en kwaliteitsregister voor POH-GGZ

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg