Spring naar content

Premie ziekteverzuimverzekering Nedasco wordt aangepast

Premie ziekteverzuimverzekering Nedasco wordt aangepast

3 november 2020

Maakt u gebruik van de ziekteverzuimverzekering van Nedasco? Dan ontvangt u binnenkort een brief van Nedasco met daarin de voor u geldende premie per 1 januari 2021. In dit bericht leest u waarom de premie wordt aangepast.

Beleid en bekostiging afbeelding

Voor LHV-leden met een ziekteverzuimverzekering bij Nedasco, geldt dat de premie per 1 januari 2021 wordt aangepast. Het gaat om het zogenaamde ‘Gezond in Praktijk Pakket’. Deze wijziging van de premie is helaas noodzakelijk, vanwege:

  • Een toenemende vergrijzing van de personeelsbestanden binnen de verzekeringsportefeuille;
  • Een toegenomen ziekteverzuim -en daarmee ook de uitkeringen op de ziekteverzuimpolissen- en de verwachting dat dit ook volgend jaar doorzet;
  • Het coronavirus. Het virus heeft een negatief effect op het ziekteverzuim en daarmee ook op de schadelast.

Brief met premie

Binnenkort ontvangt u van Nedasco een brief met daarin de voor u geldende premie per 1 januari 2021.

  • Voor het overgrote deel van de verzekerden bedraagt het percentage van de verhoging 2,5 procent. Wanneer bijvoorbeeld de huidige premie 5 procent bedraagt, zal deze voor 2021 uitkomen op 5,125 procent.
  • Een klein deel van de verzekerden zal echter individueel worden geconfronteerd met een grotere premiestijging. Dit is het gevolg van bovengemiddeld ziekteverzuim dat bij deze huisartsenpraktijken aan de orde is.

Ontwikkeling ziekteverzuim

De ontwikkeling van het ziekteverzuim in de huisartsenzorg vraagt niet alleen om een aanpassing van de premie, maar ook om initiatieven om er voor te zorgen dat binnen de verzekeringsportefeuille het ziekteverzuim in de toekomst niet verder stijgt en hopelijk daalt.

Nedasco heeft daartoe -in samenwerking met de Arbodienst Richting en reïntegratiebedrijf Be Suitable en VvAA- onderstaande initiatieven genomen:

  • Uitbreiding van de verzuimbegeleiding door inzet van een psychologische interventie om met name het toenemende ziekteverzuim met een psychische oorzaak sneller en adequater te kunnen begeleiden en daarmee de re-integratie te versnellen
  • Individuele ondersteuning van die huisartsenpraktijken waar structureel hoger ziekteverzuim aan de orde is om samen met hen te kijken naar mogelijkheden om het ziekteverzuim te beperken.

Wanneer u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met VvAA (via 030 24 74 910 of verzuimadvies@vvaa.nl) of uw eigen intermediair.

Nieuws

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

In de afgelopen periode is het voorstel voor modernisering van de LHV uitgewerkt, Doelstelling daarvan is een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging, met gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle huisartsen, herkenbaar betekenisvol en benaderbaar en in samenwerking met andere huisartsenorganisaties. De door de Ledenraad eerder vastgestelde uitgangspunten zijn nu uitgewerkt. Bijvoorbeeld in de structuur van het werkgebied van de afdelingen, de rol van ambassadeurs en de statuten van LHV en afdelingen. De LHV Ledenraad besprak de stappen die in de kringen al zijn gezet en de benodigde kaders om volgende stappen te kunnen zetten.

Geen werkdag is hetzelfde in de huisartsenpraktijk. En datzelfde geldt voor het bestuurswerk voor onze vereniging. We staan voor grote uitdagen: huisartsentekorten, tekort aan ondersteunend personeel in de praktijk en op de spoedpost, verminderen van de werkdruk en het ontlasten van de praktijkvoering. Als LHV hebben we daarin niet alleen een signalerende en agenderende rol, maar wordt ons ook gevraagd om oplossingen aan te dragen. Oplossingen voor de huisartsen én voor hun patiënten. Gaat u deze uitdagingen met ons aan?