Spring naar content

Prestaties farmaceutische zorg voor 2022 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.

Zo is bij ‘Terhandstelling van een geneesmiddel’ toegevoegd welke uitzonderingen er zijn om vaker dan één keer per voorschrift deze prestatie te declareren. Verder is het begrip ‘digitale zorg’ toegelicht waarin wordt opgemerkt dat zorg ook digitaal mag plaatsvinden en dat dit in de meeste gevallen ter beoordeling van de zorgaanbieder is. Voorwaarde voor het declareren van de digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Prestatiebeschrijvingen 2022

De prestaties zijn dezelfde als de huidige prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg, te weten:

 • Terhandstelling van een geneesmiddel
 • Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per innamemoment)
 • Terhandstelling van een nieuw geneesmiddel met begeleidingsgesprek
 • Instructie geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel
 • Medicatiebeoordeling bij chronisch geneesmiddelengebruik
 • Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
 • Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
 • Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis
 • Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep
 • Advies farmaceutische zelfzorg
 • Advies gebruik geneesmiddelen tijdens reis
 • Advies ziekterisico bij reizen
 • Onderlinge dienstverlening
 • Facultatieve prestatie


Zie voor een volledig overzicht de website van de NZa

Bekijk het thema apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.