Spring naar content

Recall losartan, valsartan en irbesartan

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

Wat betekent dit voor u?

U dient contact op te nemen met uw patiënten die één van de besmette middelen gebruiken. Zij mogen dit middel tegen een ander geneesmiddel ruilen.
Patiënten die op vakantie zijn, kunnen hun medicijnen na hun vakantie omruilen. Er is nu geen direct risico voor patiënten. Controleer ook uw voorraad en retourneer indien nodig via uw groothandel.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht en het overzicht met veelgestelde vragen op de website van de IGJ.

Meer nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.