Spring naar content

Samenwerking op maat: pilotpraktijken gezocht

Overweegt u samenwerking met een of meerdere collega’s? Weet u wat u belangrijk vindt in deze samenwerking of start u de samenwerking omdat u elkaar al langer kent en vooral een goede klik heeft? Met deze en andere samenwerkingsvraagstukken wil de LHV u als lid ondersteunen. Nieuwsgierig? Lees dan verder en neem contact op om deel te nemen aan een pilot.

We verkennen hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij de start van ‘samenwerking op maat’. Bent u van plan binnenkort een samenwerking te starten? Doe dan mee aan onze pilot ‘samenwerking op maat’. Via een adviestraject met deskundige begeleiding bereidt u zich voor op de toekomstige samenwerking met uw partner(s).

Adviestraject

Het adviestraject bestaat uit 3 gesprekken. De inhoud is maatwerk en toegesneden op uw persoonlijke situatie. Onderdelen die we verkennen zijn bijvoorbeeld: 

  • Hoe denkt/denken uw aankomende partner(s) over zaken die er toe doen in de praktijk?
  • En wat betekent dat voor de samenwerking?
  • Zoekt u iemand die hetzelfde over zaken denkt of zoekt u juist iemand met aanvullende kwaliteiten?

Hieronder ziet u hoe het proces eruit ziet.

Sessie 1: De kennismaking
  • Uitleg over het proces, de rol van de gespreksbegeleider en eventuele samenwerking met andere experts (bijv. LHV-jurist).
  • Waarom zitten jullie hier? (aandacht voor beeldvorming van de casus en het commitment van partners voor dit traject)

Keuze maken tussen 2 varianten:

Variant 1: Partners starten allen tegelijkertijd de samenwerking

Variant 2: Bestaande én nieuwe partners starten de samenwerking

Sessie 2: Inventarisatie en afsprakenfase

A. Inventarisatiefase

Aan de hand van de gegeven huiswerkopdracht na afronding van sessie 1 gezamenlijk vaststellen
wat belangrijk is in de samenwerkingsrelatie.

B. Afsprakenfase

In de afsprakenfase worden/zijn partners zich bewust van afspraken die belangrijk zijn in de samenwerking die zij hebben. 

Sessie 3: Afronding en evaluatie

Tijdens sessie 3, afronding en evaluatie, worden de vooraf toegezonden documenten nogmaals doorgesproken en gecheckt op commitment en vindt de evaluatie van het
begeleidingstraject plaats.

Als laatste adviseren wij de partners om jaarlijks de samenwerking door te lopen aan de hand van een door ons opgestelde checklist.

Opzet pilot

De eerste twee adviestrajecten zien we als pilot en daarmee krijgen de deelnemers een flinke korting. De twee pilots starten idealiter vanaf januari 2022. Meld u snel aan of neem contact op voor meer informatie.

Interesse of meer weten?

Neem dan contact op met Heleen van Bloemendaal, senior beleidsmedewerker, via H.van.Bloemendaal@lhv.nl of bel 06 – 46 28 19 68.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg