Spring naar content

Save the date, belangrijke data voor apotheekhoudende huisartsen in 2022

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal belangrijke momenten in 2022 delen we vast met u. Noteert u ze in uw agenda?

Jaarlijkse uitvraag KIF

Vanaf maandag 4 april 2022 t/m dinsdag 17 mei 2022 vindt de jaarlijkse uitvraag van KIF (Kwaliteitsindicatoren Farmacie) plaats. Leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV kunnen kosteloos deelnemen aan deze uitvraag.

Congres Apotheekhoudende Huisartsen

Op donderdag 6 oktober 2022 vindt in Nieuwegein het congres voor Apotheekhoudende Huisartsen plaats. Het programma start begin van de middag en bestaat uit een plenair gedeelte en workshops. Leden van de Apotheekhoudende Afdeling ontvangen korting bij deelname.  

Cursus ‘Starten als Apotheekhoudend Huisarts’

Op donderdag 3 november 2022 wordt in Bunnik weer de jaarlijkse cursus ‘Starten als Apotheekhoudend Huisarts’ georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor startende apotheekhoudende huisartsen of huisartsen met interesse voor overname van een apotheekhoudende praktijk.

Terugblik cursus ‘Starten als Apotheekhoudend Huisarts’

Op 30 september jl. namen in Bunnik 15 deelnemers deel aan de cursus Starten als Apotheekhoudend Huisarts. Op deze volle cursusdag werden de deelnemers onder andere bijgepraat over declareren, contracteren, praktijkvoering, kwaliteitsbeleid en juridische zaken. Daarnaast was er voldoende ruimte om onderling informatie, ervaringen en tips uit te wisselen. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Uit de evaluaties bleek dat de deelnemers ook tevreden zijn. Zij hebben de dag gewaardeerd met een 8!

“Prettige sfeer, goede laagdrempelige manier om meer kennis te vergaren”
“Ik had veel praktische informatie verwacht en gekregen”

Op donderdag 3 november 2022 vindt opnieuw de jaarlijkse cursus ‘Starten als Apotheekhoudend Huisarts’ plaats. Delen van deze datum in uw netwerk wordt gewaardeerd.   

Nieuws

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.