Spring naar content

Start verkennende gesprekken hoofdlijnenakkoord

Op uitnodiging van het ministerie VWS was er dinsdag 17 april 2018 een verkennend gesprek over een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn. LHV en InEen zijn voor een nieuw hoofdlijnenakkoord: een broodnodig landelijk kader om regionale afspraken makkelijker te maken en zaken aan elkaar te verbinden.

De gevolgen van de transities in de zorg zijn steeds zichtbaarder en geven flinke druk op alle zorgverleners in de eerste lijn. Landelijke richtinggevende afspraken zijn daarom nodig, vinden de organisaties van zorgaanbieders en zorgverleners, zoals de LHV.

Landelijke afspraken

De zorgverzekeraars zien echter weinig in landelijke afspraken en willen liever alleen regionale afspraken. “Landelijke afspraken geven een betere uitgangspositie voor regionale gesprekken, daarom streven wij naar een hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Om zorg op de juiste plek mogelijk te maken moeten er akkoorden voor alle sectoren komen, die op elkaar aansluiten en elkaar versterken.”

Nieuw en beter hoofdlijnenakkoord

De LHV is voor een hoofdlijnenakkoord, maar: “We hebben ook geleerd van vorige akkoorden”, constateert Ella Kalsbeek.

“Systeemfouten in eerdere akkoorden moeten we in deze nieuwe afspraken echt oplossen. Een belangrijk punt is dat er geen onafhankelijke monitoring plaats vindt: er zijn geen werkafspraken over wat te doen als blijkt dat partijen de afspraken anders interpreteren. Zeker als we wel investeringen hebben afgesproken.”

Wat moet er in een hoofdlijnenakkoord?

In een gezamenlijke position paper beschrijven LHV en InEen waarover landelijke afspraken gemaakt moeten worden, om continue, duurzame en kwalitatieve huisartsenzorg te kunnen garanderen.

Naast onder andere de zorg voor kwetsbare groepen, gegevensuitwisseling en werk- en regeldruk moeten ook afspraken over meer tijd voor de patiënt in een akkoord een goede plek krijgen. In een rondetafelgesprek met Tweede Kamer-leden benadrukte LHV-voorzitter Ella Kalsbeek maandag 16 april wat nodig is voor een goed werkend landelijk kader, dat zorg op de juiste plek mogelijk maakt.

De zorgverzekeraars laten op korte termijn weten of de eerste verkenning van de mogelijkheden voor een hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn, ook wat hen betreft een vervolg krijgen.

Hoofdlijnenakkoord

Lees meer over het hoofdlijnenakkoord.

Nieuws

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw praktijk(voering)? In het nieuwe e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ leest u welke maatregelen u vandaag al kunt nemen om uw energieverbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en watervervuiling te reduceren. U leest in het e-boek over de ervaringen van vier huisartsen die hun praktijk hebben verduurzaamd en u krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in uw praktijk.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).