Spring naar content

Tweede Kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Tweede Kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

20 november 2018

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De eerstelijnsorganisaties, waaronder de LHV, reageren opgelucht.

Met het wetsvoorstel Wmcz 2018 wil minister Bruins (Medische Zorg) de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. De eerstelijnsorganisaties hebben zich stevig ingezet voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders vanwege de ongewenste lastenverzwaring en het feit dat medezeggenschap op vele manieren al is geborgd. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse feedback die huisartsen van hun patiënten krijgen en de verplichte patiëntenquête als onderdeel van de herregistratie.    

‘Best werkbare voorstel’

In de eerdere debatten over het wetsvoorstel werd duidelijk dat de Tweede Kamer de eerste lijn niet met een grote lastenverzwaring wilde opzadelen. Deze week stemde de Tweede Kamer voor het amendement van SGP/VVD: bij meer dan 25 zorgverleners wordt het verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor kleinschalige zorgaanbieders is dit volgens de eerstelijnsorganisaties het ‘best werkbare voorstel’, omdat zoals in het geval van huisartsenpraktijken het grootste deel hierdoor wordt uitgezonderd.  

Wat betekent de Wmcz voor de huisartsenpraktijk?

Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juni 2019, afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Alleen huisartsenpraktijken waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten vanaf dat moment een cliëntenraad in het leven roepen. Onder ’zorgverleners’ wordt verstaan: alle huisartsen én het ondersteunend personeel (denk aan doktersassistenten en praktijkondersteuners) dat betrokken is bij het bieden van zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Bent u een huisartsenpraktijk met meer dan 25 zorgverleners? U kunt indien gewenst contact opnemen met de LHV over de te nemen stappen. 

Bekijk ook

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, waardoor ze niet te maken krijgen met het instellen van een cliëntenraad. Wel geldt dit voor de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten. Zij moeten kunnen aantonen dat de nodige voorbereidingen voor een cliëntenraad worden getroffen. We helpen u op weg.

Op 1 juli 2020 zijn sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de huisartsenzorg raken voor u op een rij.

De IGJ gaat niet vanaf 1 juli 2020 direct actief handhaven op nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap. Dit betekent voor huisartsen dat de druk van de ketel is voor het oprichten van een cliëntenraad. Huisartsenpraktijken met meer dan 25 zorgverleners moeten hier wel in de tweede helft van dit jaar mee aan de slag.