Spring naar content

Uit de Ledenraad: Nieuwe manier van verenigen en vaccinatie

In de afgelopen periode is het voorstel voor modernisering van de LHV uitgewerkt, Doelstelling daarvan is een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging, met gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle huisartsen, herkenbaar betekenisvol en benaderbaar en in samenwerking met andere huisartsenorganisaties. De door de Ledenraad eerder vastgestelde uitgangspunten zijn nu uitgewerkt. Bijvoorbeeld in de structuur van het werkgebied van de afdelingen, de rol van ambassadeurs en de statuten van LHV en afdelingen. De LHV Ledenraad besprak de stappen die in de kringen al zijn gezet en de benodigde kaders om volgende stappen te kunnen zetten.

In maart heeft de Ledenraad ingestemd met het MOVE-voorstel voor de nieuwe manier van verenigen. In de afgelopen periode is dit voorstel uitgewerkt, bijvoorbeeld in de structuur van het werkgebied van de afdelingen, de rol van ambassadeurs en de statuten van (toekomstige) afdelingen. De Ledenraad besprak de stand van zaken van de vorming van de nieuwe afdelingen en het overgangsjaar 2022. De kringbestuurders wisselden ervaringen uit en kwamen met vragen om verduidelijking om in de Ledenraad van november tot een besluit te komen. Meer informatie, verhalen uit verschillende regio’s en discussies over MOVE vindt u op het LHV-ledenplein.

De Ledenraad sprak verder over:

Vaccinaties tegen COVID-19

Derde vaccinatie
Huisartsen krijgen geen actieve rol in de 3e vaccinatie van patiënten met een ernstige afweerstoornis. Een deel van deze patiënten kan zo een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat tot nu toe uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD. Lees hier verdere uitleg van het NHG.

Boostervaccinatie
Deze derde vaccinatie is wat anders dan de zogenaamde ‘boosters’; een extra prikkel voor het afweersysteem voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties aanvankelijk wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft eerder deze week laten weten dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten. Mocht er uiteindelijk anders besloten worden, dan ziet de LHV ook hierbij géén actieve rol voor huisartsen. Behalve mogelijk in het selecteren van een specifieke doelgroep die alleen via de huisarts en zijn HIS te traceren is. Uitgangspunt is altijd dat dit met zo min mogelijk extra handelingen en administratieve belasting van de huisartsenpraktijk mogelijk is.

Evaluatie vaccinatietraject
In het najaar van 2020 kwam de vraag van de overheid of de huisartsen een rol konden spelen in het zo snel mogelijk vaccineren van alle volwassenen in Nederland. Alhoewel er nog veel onbekend en onduidelijk was heeft de LHV, na consultatie van de Ledenraad, besloten hieraan mee te werken. Het vaccinatieproces is anders gelopen dan vooraf was voorzien. Als LHV vragen we ons, nu terugkijkend af, of er momenten en mogelijkheden zijn geweest om bij te sturen of andere keuzes te maken. En hebben we, op basis van de uitgangspunten en context, de beste keuzes gemaakt? En hoe is de besluitvorming verlopen? Onderdeel van deze evaluatie zijn zogeheten leertafels met een aantal huisartsen. Volgende week worden de resultaten verwacht van het onderzoek dat onderzoeksbureau Newcom onder LHV-leden deed naar de ervaringen van huisartsen in de afgelopen periode. In november staat de evaluatie van het vaccinatietraject op de agenda van de Ledenraad.

Declaratie van vaccinaties
De LHV is nog in gesprek met VWS over de laatste punten in de vergoeding van het vaccinatietraject: onder andere de vaccinatie van kinderen en de administratieve nasleep rond de papieren QR-code. Als de afspraken rond zijn dan zijn ook deze te declareren via SNPG.

Vacature voor nieuw bestuurslid

De Ledenraad ging akkoord met het voorstel tot uitbreiding van het bestuur met een bestuurslid voor één tot twee dagen per week en het bijbehorende profiel.

Nieuws over onze vereniging

Vrijdagavond 17 december heeft de LHV-ledenraad de nieuwe statuten en afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Daarmee wordt 2022 een overgangsjaar waarin de LHV vereniging afscheid neemt van de kringen en verder gaat met afdelingen met ambassadeurs, individueel stemrecht voor leden die dat willen en meer samenwerking in de regio en landelijk. Daarmee is de LHV een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

Samen zijn huisartsen, dokterend op een manier die bij hen past, 75 jaar verenigd in de LHV. In december vieren we dat met een serie huisartsencolumns geïnspireerd door de illustraties van Aad Goudappel. In deze aflevering: Lisette Keppel over ‘de ondernemende dokter’.

Samen zijn huisartsen, dokterend op een manier die bij hen past, 75 jaar verenigd in de LHV. In december vieren we dat met een serie huisartsencolumns geïnspireerd door de illustraties van Aad Goudappel. In deze aflevering: Joost Zaat over ‘de compassievolle dokter’.