Spring naar content

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

30 september 2020

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die 30 september 2020 zijn gepubliceerd.

Beleid en bekostiging afbeelding

Huisartsen willen, nu en in de toekomst, de beste zorg bieden aan hun patiënten. Met de steeds complexer wordende samenleving komt de huisarts voor nieuwe uitdagingen te staan. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren en voldoende tijd te houden voor de kern van het vak, moet het werk van de huisarts behapbaar blijven en moeten keuzes worden gemaakt. De Kerntaken in de praktijk zijn opgesteld om huisartsen daarin te ondersteunen.

Concrete kaders

In deze uitwerking is beschreven wat de beroepsgroep onder de kerntaken verstaat. Welke zorg mag van iedere huisarts worden verwacht, welke zorgtaken zijn optioneel en welke zorgtaken vallen er niet onder? Ook zijn de grenzen en randvoorwaarden beschreven.

De uitwerkingen van de kerntaken zijn samengevat in 5 korte animaties. Op www.toekomsthuisartsenzorg.nl leest u ook de volledige uitwerkingen van de 5 kerntaken medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Maatwerk

De uitwerkingen van de kerntaken geven helderheid over de invulling van die kerntaken. Dat helpt bij het maken van keuzes en kan ook behulpzaam zijn om in overleg met anderen uitvoeringsproblemen op te lossen. Deze keuzes zijn maatwerk, het is geen ‘one size fits all’. ‘Kerntaken in de praktijk’ biedt een handvat waarmee de huisarts en het team eigen afwegingen kunnen maken. Via het contactformulier op toekomsthuisartsenzorg.nl kunnen huisartsen en stakeholders reageren op de uitgewerkte kerntaken.

Meer informatie

De uitwerking van de kerntaken is het initiatief van de huisartsenorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen.

Op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl vindt u de vastgestelde kernwaarden en kerntaken, hoe deze tot stand zijn gekomen en de uitwerking van de 5 kerntaken in de praktijk.

Nieuws

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt  u voor zo’n aanbieder te gaan werken of wordt u er in uw regio mee geconfronteerd. Hoe weet u of die aanbieder de zorg goed georganiseerd heeft en bij uw visie op de zorg past? De LHV helpt u een weloverwogen keuze te maken met het afweginginstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg.

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.

De LHV heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de voornaamste drijfveren en wensen van huisartsen voor hoe ze nu werken en dat in de nabije toekomst willen doen. De uitkomsten geven een goed beeld van wat huisartsen nodig hebben en vormen zo nuttige input voor toekomstig beleid en dienstverlening.