Spring naar content

Vaccinatiebewijs na vaccinatie door de huisarts

Per 1 juli kan de CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt. In dit bericht vertellen we u meer over het vaccinatiebewijs en waar u als huisartsenpraktijk rekening mee moet houden.

Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app en -website een digitaal vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register. Ook is het mogelijk om met de door VWS ontwikkelde website papieren vaccinatiebewijzen te genereren.

Als uw patiënten vragen om een bewijs van volledige vaccinatie, dan kunt u hen dus verwijzen naar deze app of website. De Rijksoverheid start een uitgebreide campagne om mensen over de CoronaCheck te informeren en mensen te begeleiden in het gebruik ervan. Ook speciaal gericht op mensen die minder digitaalvaardig zijn. Zodra daar meer informatie over beschikbaar is, laten we u dat weten en bieden we u informatie aan, die u met uw patiënten kunt delen.

Uitzonderingsroute via de vaccinatiezetter

Niet iedereen heeft toestemming gegeven om in het CIMS-register te worden geregistreerd. De overheid heeft besloten dat ook die mensen een bewijs van volledige vaccinatie moeten kunnen krijgen. De enige manier die daarvoor op dit moment is, is via degene die de vaccinatie heeft gezet en geregistreerd. Dat betekent dat mensen die u heeft gevaccineerd, daarvoor bij uw praktijk kunnen aankloppen, als zij niet in het CIMS staan.

We hebben als LHV voortdurend benadrukt richting de overheid dat dit alleen een uitzonderingsroute mag zijn én dat we geen ingewikkeld administratief proces aan huisartsen opgelegd willen krijgen.

Nog niet alle details zijn bekend, maar wat we nu weten, is dat er een portaal komt waarop vaccinatiezetters kunnen inloggen als een patiënt zich meldt en dan het bewijs van volledige vaccinatie (een QR-code) kunnen genereren en aan de patiënt kunnen geven. Zodra er meer definitief is, zullen we u hierover informeren en tips geven over hoe dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Deze route is alleen bedoeld als uitzondering, voor mensen die niet in het CIMS-register staan.

Voor alle anderen is er de app CoronaCheck, waarmee ze zelf op ieder moment hun QR-code als bewijs van vaccinatie kunnen verkrijgen.

Huisarts alleen betrokken bij vaccinatiedata

De CoronaCheck kan ook aantonen dat iemand een recente negatieve coronatestuitslag heeft gehad of dat iemand een covid-infectie heeft doorgemaakt. Die gegevens komen niet uit de huisartsensystemen, maar allemaal vanuit de data van de GGD’en. Daar heeft u als huisarts dus geen betrokkenheid bij en u hoeft daar dus ook geen gegevens voor te verstrekken aan patiënten en/of het RIVM.

Bekijk het thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over COVID-vaccinatie

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s. De planning is dat voor iedereen aan het eind van de eerste week van december (met een unieke code) de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden, vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden.

De boostervaccinatieronde voor zorgverleners in de huisartsenzorg zal binnen enkele weken starten en plaatsvinden in ziekenhuizen verspreid over het land. Huisartsen en zorgpersoneel van huisartsenpraktijken en huisartsenposten vallen hieronder. In de ziekenhuizen wordt ook het eigen ziekenhuispersoneel gevaccineerd.