Spring naar content

Vaccinatiebewijs na vaccinatie door de huisarts

Per 1 juli kan de CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt. In dit bericht vertellen we u meer over het vaccinatiebewijs en waar u als huisartsenpraktijk rekening mee moet houden.

Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app en -website een digitaal vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register. Ook is het mogelijk om met de door VWS ontwikkelde website papieren vaccinatiebewijzen te genereren.

Als uw patiënten vragen om een bewijs van volledige vaccinatie, dan kunt u hen dus verwijzen naar deze app of website. De Rijksoverheid start een uitgebreide campagne om mensen over de CoronaCheck te informeren en mensen te begeleiden in het gebruik ervan. Ook speciaal gericht op mensen die minder digitaalvaardig zijn. Zodra daar meer informatie over beschikbaar is, laten we u dat weten en bieden we u informatie aan, die u met uw patiënten kunt delen.

Uitzonderingsroute via de vaccinatiezetter

Niet iedereen heeft toestemming gegeven om in het CIMS-register te worden geregistreerd. De overheid heeft besloten dat ook die mensen een bewijs van volledige vaccinatie moeten kunnen krijgen. De enige manier die daarvoor op dit moment is, is via degene die de vaccinatie heeft gezet en geregistreerd. Dat betekent dat mensen die u heeft gevaccineerd, daarvoor bij uw praktijk kunnen aankloppen, als zij niet in het CIMS staan.

We hebben als LHV voortdurend benadrukt richting de overheid dat dit alleen een uitzonderingsroute mag zijn én dat we geen ingewikkeld administratief proces aan huisartsen opgelegd willen krijgen.

Nog niet alle details zijn bekend, maar wat we nu weten, is dat er een portaal komt waarop vaccinatiezetters kunnen inloggen als een patiënt zich meldt en dan het bewijs van volledige vaccinatie (een QR-code) kunnen genereren en aan de patiënt kunnen geven. Zodra er meer definitief is, zullen we u hierover informeren en tips geven over hoe dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Deze route is alleen bedoeld als uitzondering, voor mensen die niet in het CIMS-register staan.

Voor alle anderen is er de app CoronaCheck, waarmee ze zelf op ieder moment hun QR-code als bewijs van vaccinatie kunnen verkrijgen.

Huisarts alleen betrokken bij vaccinatiedata

De CoronaCheck kan ook aantonen dat iemand een recente negatieve coronatestuitslag heeft gehad of dat iemand een covid-infectie heeft doorgemaakt. Die gegevens komen niet uit de huisartsensystemen, maar allemaal vanuit de data van de GGD’en. Daar heeft u als huisarts dus geen betrokkenheid bij en u hoeft daar dus ook geen gegevens voor te verstrekken aan patiënten en/of het RIVM.

Bekijk het thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over COVID-vaccinatie

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag over op de hoogte.