Spring naar content

Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Op 1 juli lanceert de overheid een webportaal HKVI, waarmee vaccinatie-uitvoerders een bewijs van volledige vaccinatie kunnen aanmaken specifiek voor die patiënten die daar niet via de CoronaCheck zelf aan kunnen komen. Als huisarts heeft u hiermee te maken als patiënten die u heeft gevaccineerd niet in het RIVM-register staan. Dat RIVM-register (CIMS) is gekoppeld aan de CoronaCheck, waarmee mensen zelf een vaccinatiebewijs kunnen verkrijgen. Leest u daarover ook ons eerdere bericht.

Uitleg vanuit de overheid

Helaas zeer kort voordat huisartsen op 1-7 te maken gaan krijgen met vragen, zijn er door VWS verschillende instructiematerialen voor huisartsen gemaakt:

Het webportaal voor het verkrijgen van de vaccinatiebewijzen is pas op 1 juli in de lucht en te gebruiken.

Patiëntenvoorlichting

Als LHV maken we ons zorgen over de hoeveelheid vragen die er op huisartsen afkomen vanuit patiënten die – al dan niet terecht – bij de huisartsenpraktijken aankloppen voor een vaccinatiebewijs. We roepen dan ook steeds via de media op dat mensen hier niet de huisarts over gaan bellen (om de telefoonlijn zoveel mogelijk vrij te houden voor medische vragen). Deze boodschap is ook opgenomen in de publieksvoorlichting vanuit de Rijksoverheid.

 • Benut de praktijkwebsite
  Om te zorgen dat het voor uw patiënten duidelijk is hoe ze aan een vaccinatiebewijs kunnen komen en welke rol u hier als huisarts wel én niet in kunt spelen, raden we u aan om een tekst op uw praktijkwebsite te plaatsen. Hierin kunt u aangeven wie bij u een vaccinatiebewijs kunnen aanvragen en hoe zij dat kunnen doen. We hebben hiervoor een voorbeeldtekst gemaakt.
 • Neem het op in het telefoonmenu
  Daarnaast adviseren we u om ook in het telefoonmenu/het bandje van het praktijknummer op te nemen dat patiënten eerst zelf proberen via CoronaCheck en hoe zij anders een aanvraag kunnen doen voor een vaccinatiebewijs.
 • Lijstje met checks voor aan de telefoon
  We hebben VWS ook gevraagd om een goede instructie voor de assistenten aan de telefoon. Voor nu geven wij de volgende tips mee als iemand belt of mailt met het verzoek om een vaccinatiebewijs:
  1. Vraag of de patiënt door uw praktijk is gevaccineerd. Zo niet, dan moeten ze naar CoronaCheck.nl voor hun vaccinatiebewijs of via de helpdesk van de rijksoverheid verwezen worden naar de juiste plek.
  2.  Zo ja, vraag dan of de patiënt al zelf heeft geprobeerd op CoronaCheck.nl. Is de patiënt hiervoor niet digivaardig genoeg? Dan kan deze persoon terecht bij de speciale helpdesk die de overheid hiervoor heeft opgezet. De patiënt kan bellen naar 0800 – 1351.
  3. Alleen voor patiënten die niet in het RIVM-register staan en daardoor niet (al dan niet met hulp) via CoronaCheck aan een bewijs kunnen komen, kunt u het HKVI-portaal gebruiken om een vaccinatiebewijs te generen.

Uitvoeringsvragen

Er is een aantal zaken waar u in dit proces tegenaan kunt lopen:

Staat de vaccinatie van de patiënt goed geregistreerd in uw systeem (zie hier voor uitleg over de registratie), heeft de patiënt toestemming gegeven voor het RIVM-register en kan deze persoon toch geen vaccinatiebewijs krijgen? Bel dan uw HIS-leverancier.

Loopt u tegen technische problemen aan bij het gebruik van het HKVI-webportaal? Neemt u dan contact op met de technische helpdesk voor vaccinatie-uitvoerders van VWS: 088 – 93 24 332.

Lees meer in thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over COVID-vaccinatie

Voor het vaccineren van niet-mobiele patiënten thuis ontvangt u als huisarts een vergoeding van 90,16 euro. In dit bericht leest u welke tarieven verder zijn afgesproken voor uw eventuele werkzaamheden in de boostervaccinatie (met update bij punt 5).

In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers een booster aangeboden hebben gekregen in de tweede helft van januari. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), GGD GHOR Nederland, RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben de afspraken over hun samenwerking in de landelijke boostercampagne gemaakt. Snel, massaal en zorgvuldig boosteren is het uitgangspunt. De registratie moet goed gebeuren anders kan iemand later problemen krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB) of een DCC voor buitenlandse reizen.

De overheid geeft aan dat de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus in Nederland een snelle uitvoering van de boostervaccinaties nog noodzakelijker maakt. Daarom is de GGD gevraagd om nog meer prikken te gaan zetten op hun vaccinatielocaties. Om dat te kunnen doen, hebben de GGD’en meer hulp nodig van andere zorgverleners. Zo worden de ziekenhuizen en huisartsen gevraagd welke mogelijkheden zij zien om bij te springen.