Spring naar content

Vaste waarnemer: denk aan uw eigen klachtenregeling

Vaste waarnemer: denk aan uw eigen klachtenregeling

16 december 2020

Werkt u als vaste waarnemer volgens de nieuwe overeenkomst voor praktijkmedewerking? Dan bent u verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben en aan te sluiten bij een geschillencommissie. In dit bericht leest u er meer over, en leest u wat de nieuwe overeenkomst voor vaste waarnemingen inhoudt.

Beleid en bekostiging afbeelding

Als vaste waarnemer met een overeenkomst voor praktijkmedewerking moet u:

  1. Een klachtenregeling hebben
    Gebruik hiervoor de model Klachtenregeling
  2. Een klachtenfunctionaris hebbenDit kan in combinatie met het abonnement op de geschilleninstantie en kan dezelfde zijn als die van de praktijkhouder.
  3. Communiceren over de klachtenregeling naar praktijkmedewerkers en patiëntenStem met de praktijkhouder af over de wijze waarop praktijkmedewerkers en patiënten worden geïnformeerd over uw eigen klachtenregeling en wat dit betekent voor binnenkomende klachten. Hierop moet de standaardtekst op de praktijkwebsite worden aangepast. Bekijk onze voorbeeldtekst voor op uw website.

Verder geldt net als bij alle andere waarnemingen dat u aangesloten bent bij een geschilleninstantie en een kwaliteitsregister bijhoudt. Lees meer hierover in het dossier Wkkgz.

Verschil duurwaarneming en praktijkmedewerking

Wanneer kiest u voor een waarneemcontract voor duurwaarneming en wanneer voor praktijkmedewerking? We zetten de verschillen op een rij:

  1. De overeenkomst praktijkmedewerking kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overeenkomst van duurwaarneming geldt voor bepaalde tijd.
  2. In de overeenkomst praktijkmedewerking staat dat de waarnemer de bevoegdheid heeft om binnen de afgesproken praktijkuren zijn spreekuurtijden en visitetijden naar eigen inzicht in te delen. Dit is niet vermeld in de overeenkomst van duurwaarneming.
  3. In de overeenkomst van praktijkmedewerking staat dat bij klachten van patiënten over de waarnemer, de klachtenregeling van de waarnemer van toepassing is en de klachtenfunctionaris van de waarnemer de klacht zal behandelen. Lees meer over de klachtenregeling voor vaste waarnemers. In de overeenkomst van duurwaarneming is en blijft de klachtenregeling van de praktijk van toepassing.
  4. In de overeenkomst praktijkmedewerking kunt u kiezen voor een bepaling waarop de Belastingdienst de garantie heeft gegeven dat deze voldoet aan de (fiscale) voorwaarden voor “vrije vervanging” (optioneel). De overeenkomst van duurwaarneming bevat deze bepaling (nog) niet.

Meer over de verschillende waarneemcontracten

Nieuws

De LHV heeft voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. Ditmaal lichten we het thema arbeidsmarkt en de voorstellen voor zzp’ers uit. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?

We hebben een nieuwe modelovereenkomst voor waarnemend huisartsen. Werkt u als waarnemer langere tijd in een praktijk en bent u van plan om deze samenwerking voort te zetten? Maak dan gebruik van de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking. U vindt deze in de LHV-contractgenerator.

Via de nieuwe overeenkomst praktijkmedewerking is vaste waarneming onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit nieuwe contract is vanaf nu beschikbaar in de LHV-contractgenerator. In dit bericht leest u meer over de modelovereenkomst, de eigen klachtenregeling voor de waarnemend huisarts en de handhaving van de wet DBA.