Spring naar content

Veelgestelde vragen over vakantiedagen

Veelgestelde vragen over vakantiedagen

26 maart 2020

Hoe zit het precies met het opnemen van vakantiedagen? Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? Wij hebben een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Beleid en bekostiging afbeelding

Mag een werkgever de geplande vakantie van een werknemer intrekken?

Dit mag alleen bij een ernstige verstoring van het bedrijfsproces (zwaarwegende bedrijfsbelangen). Hiervan is niet snel sprake. Bovendien moet de werkgever de kosten vergoeden die de werknemer heeft gemaakt voor het boeken van de vakantie. Dit is een wettelijke regeling.

Mag een werkgever een werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Ja, al mag dit volgens de Cao Huisartsenzorg alleen voor maximaal 3 collectieve vakantiedagen die zijn vastgesteld aan het begin van het kalenderjaar. Zie ook artikel 8.1, lid F van de Cao Huisartsenzorg.

Buiten deze collectieve vakantiedagen mag de werkgever niet eenzijdig vakantiedagen vaststellen. In de wettelijke regeling staat namelijk dat de werknemer eerst een vakantieverzoek moet indienen. De werkgever mag het verzoek vervolgens alleen weigeren als er sprake is van gewichtige redenen (zwaarwegende bedrijfsbelangen).

Mag een werkgever een saldo aan overuren of meeruren verrekenen met dagen of uren waarop er geen werk is voor de werknemer?

In de cao Huisartsenzorg staat dat de meeruren moeten worden uitbetaald (zie artikel 4.11). Overuren kunnen worden uitbetaald of tijd voor tijd (zie artikel 4.12) Is het in de dagelijkse praktijk echter zo dat die uren in tijd worden gecompenseerd? Dan is er meer ruimte voor de werkgever om overuren of meeruren te verrekenen.

Mag een werknemer de geplande vakantie intrekken?

Hierover zijn verschillende (juridische) visies. De eerste is dat werkgever en werknemer nu eenmaal overeengekomen zijn dat die vakantiedagen worden opgenomen en dus worden afgeboekt. In dat geval kan de werknemer de vakantieaanvraag niet intrekken.

De andere visie is dat als de werkgever gewichtige redenen (zwaarwegende belangen) heeft de vakantie in te trekken, de werknemer dat ook kan. Dat laatste staat niet in de wet. Een werkgever heeft echter wel een wettelijke verplichting om zich als goed werkgever te gedragen. Daarnaast kunnen de gewijzigde omstandigheden (coronacrisis) ervoor zorgen dat de werknemer niet langer kan worden gehouden aan de overeengekomen vakantie. Daarbij is er een aantal zaken te benoemen in het belang van de werknemer:

  • Tijdens een vakantie kan een werknemer herstellen en zich weer opladen. Doorgaans lukt dit beter op een vakantiebestemming dan thuis.
  • De werknemer moet wel daadwerkelijk vakantie kunnen genieten. Door de coronacrisis komt dit in het gedrang (door het sluiten van grenzen, luchtruim, vakantiebestemming zelf etc.)
  • Het feit dat de werknemer het geld voor de geboekte vakantie mogelijk niet terugkrijgt of slechts een voucher.

In het belang van de werkgever is ook een aantal zaken te benoemen:

  • De werkgever heeft al voorzien in vervanging en daarvoor kosten gemaakt
  • Het niet opnemen van vakantie betekent, dat die vakantie later in het jaar alsnog moet worden opgenomen. Dit kan roostertechnische problemen opleveren (opstapeling van vakantie) als de drukte na de coronacrisis weer toeneemt.
  • Algemene financiële redenen als gevolg van coronacrisis (omzetverlies, het niet kunnen inzetten van personeel door de leegloop in spreekuurconsulten)

Het intrekken van een geplande vakantie door een werknemer levert de meeste discussie op. De LHV adviseert werkgevers om met de werknemer te komen tot redelijke afspraken. Weeg de belangen goed tegen elkaar af en kom tot creatieve oplossingen. Spreek bijvoorbeeld af dat een deel van de vakantie wel wordt afgeboekt en een ander deel later wordt opgenomen. Maak een goede planning voor vakanties in de rest van het jaar. Hevel vakantiedagen over naar een volgend jaar etc.

Nog vragen?

De antwoorden zijn niet altijd zwart-wit. Dus twijfelt u nog of heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via 085 048 01 10 of bb@lhv.nl

Nieuws

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).