Spring naar content

Vergoeding FMD onderhandelingskwestie

Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines Directive) een onderhandelingskwestie is tussen de zorgverzekeraar en de apotheekhoudende. Dit heeft VWS laten weten in een bestuurlijk overleg met de KNMP.

In opdracht van VWS heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de kosten die het uitvoeren van de FMD met zich meebrengt. Samen met andere partijen had ook de apotheekhoudende afdeling zitting in de klankbordgroep.

Naar aanleiding van het eindrapport van eind februari heeft de LHV samen met de KNMP, NAPCO en NVZA een brief naar het ministerie gestuurd. Hierin hebben wij gepleit voor vergoeding van de structurele kosten op basis van een uniforme regeling tussen apotheekhoudenden en zorgverzekeraars of op basis van een vergoeding rechtstreeks vanuit het ministerie van VWS. Helaas heeft het ministerie laten weten dat zij hier niet in meegaan en de vergoeding van de structurele kosten een onderhandelingskwestie tussen zorgverzekeraars en apotheekhoudenden vinden.

Het onderzoek heeft laten zien dat de structurele kosten voor een openbare apotheker of apotheekhoudende huisarts € 0,03 per scan en € 1600,- per jaar voor ICT bedragen.

Nieuws

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.