Spring naar content

Vergoeding van zorg en medicatie aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Lees in dit bericht welke regeling het ministerie van VWS voor vluchtelingen uit Oekraïne, die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld thuis verblijven bij familie en vrienden, van toepassing heeft verklaard.

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Let op: U kunt mediatie die u aflevert uit het Zvw-basispakket aan deze patiënten ook via deze regeling declareren.

Deze regeling zorgt helaas voor een enorme administratieve klus. De LHV is hier samen met een aantal andere partijen over in gesprek met het ministerie van VWS.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg