Spring naar content

Vermoedens van kindermishandeling? Leer hoe u het kind erbij betrekt

Vermoedens van kindermishandeling? Leer hoe u het kind erbij betrekt

30 september 2020

Bij vermoedens van kindermishandeling betrekt u als huisarts natuurlijk het kind. Maar hoe, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met 6 challenges biedt Augeo een originele en laagdrempelige zelftest aan. In dit bericht leest u meer over de challenges.

Beleid en bekostiging afbeelding

Op 28 september is Kind Centraal gestart. Met 6 challenges in 6 weken kunt u vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen verder verbeteren. Aanmelden kan via www.augeo.nl/kindcentraal Het doel is om kennis en inzicht te vergroten over hoe u kinderen betrekt als u vermoedt dat ze thuis niet veilig zijn. Vanaf 28 september wordt wekelijks een nieuwe challenge verzonden. Via het forum van Kind Centraal kunt u verder discussiëren en ervaringen en tips uitwisselen.

Handreiking participatie kinderen

Er is veel behoefte aan training op het gebied van het betrekken van kinderen. Dit blijkt ook uit de recente evaluatie van de Wet verplichte meldcode. Het initiatief Kind Centraal komt voort uit de Handreiking Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Augeo/VWS). In deze handreiking vindt u concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om participatie van kinderen structureel te waarborgen.

De LHV vindt het belangrijk dat huisartsen goed zijn geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vindt u in het LHV-dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld en bij het NHG .

Vragen? Neem dan contact op met LHV-beleidsadviseur Jelly Hogendorp via j.hogendorp@lhv.nl

Nieuws

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen, wat weer van invloed is op hun draagkracht. De gevolgen van social distancing kunnen zich uiten in het wegvallen van remmingen, waardoor het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toeneemt. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. In dit bericht staat voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van ‘Leren van elkaar’. De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling sluiten daarop naadloos aan. Uit verschillende delen van het land willen huisartsen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Kent u de huisarts-ambassadeur in uw regio?