Spring naar content

Versnelling trajecten als resultaat midterm review HLA

Het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg loopt nu al meer dan twee jaar. De midterm review van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2018-2022 uit 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord. Ondertussen is het advies van onderzoeksbureau Rebel besproken. Besloten is tot een versnelling op drie terreinen. Aan de uitvoering wordt nu uitgewerkt. In dit bericht leest u meer over de bevindingen en het advies: versnelling trajecten.

De LHV herkent zich in de conclusie van onderzoeksbureau Rebel dat “van echte harde, meetbare effecten nog geen sprake is”. Er is beweging in de huisartsenzorg, maar vaak zijn de acties en maatregelen (nog) niet merkbaar in de praktijk van de individuele huisartsenpraktijk of bij de patiënt. Rebel constateert verder dat er vooral winst te behalen is in de organisatie en snelheid van de uitvoering van de HLA-afspraken: ‘er moet een tandje bij’.

LHV en InEen hebben in grote mate bijgedragen aan die conclusie. Geïnterviewde (LHV) bestuurders, beleidsadviseurs en deelnemende huisartsen hebben in de evaluatie overduidelijk naar voren laten komen dat er een onbevredigend gevoel is na twee jaar. De HLA-partijen hebben overeenstemming over het doel en de beweging, maar bij de realisatie is er vaak een groot verschil van inzicht over het ‘hoe’. Het gesprek over het ‘hoe’ vertraagt de uitvoering, stelt Rebel.

Versnellen

Om meer snelheid te maken deed onderzoeksbureau Rebel in het landelijk bestuurlijk overleg huisartsenzorg de volgende suggestie: zet de komende twee jaar vol in op drie intensiveringen die voor het slagen van het akkoord en vooral voor de transformatie van de huisartsenzorg van groot belang zijn. Daar wordt op dit moment uitvoering aangeven door het ontwikkelen van voorstellen voor:

 1. O&I
  Versterking van de organisatiekracht in circa 10 regio’s met een gerichte, landelijk georganiseerde ondersteuning in de regio.
 2. Digitalisering en e-health.
  In max 25 regio’s opstellen van een gedragen digitaliseringsplan en starten met de uitvoering.
 3. Meer tijd voor en met de patiënt.
  – verkrijgen beter inzicht in de huidige 7 door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP projecten.
  – uitbreiding van het aantal door zorgverzekeraars gefinancierde MTDVP projecten met 10-15 projecten, ondersteunen en monitoren van deze projecten, resulterend in een advies voor het bekostigen en uitrollen van MTVDP projecten in de rest van Nederland.

HLA resultaat belangrijk voor zorg

Een sterke, vitale en aantrekkelijke eerstelijns- en huisartsenzorg is cruciaal voor de werking van de Nederlandse gezondheidszorg. De huisartsenzorg is een cruciale schakel in de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plaats (JZOJP). Om meer effecten voelbaar en meetbaar in de praktijken te krijgen werkt de LHV hier aan mee.

In de komende periode krijgen de drie versnellingsprojecten rond O&I, Meer Tijd Voor De Patiënt en Digitalisering meer handen en voeten en informeren wij u over elk project afzonderlijk hoe de plannen worden uitgewerkt en hoe de inschrijving gaat verlopen.

Nieuws

De LHV moderniseert en in 2021 krijgen de ingezette veranderingen een vervolg. Andere manieren van zeggenschap en samenwerking met andere huisartsenorganisaties krijgen in veel regio’s vorm of worden verder uitgebouwd. De komende maanden onderzoeken de LHV-kringen hoe de modernisering (‘MOVE’) in hun regio passend bij de ‘couleur locale’ vorm kan krijgen, zo werd in de online bijeenkomst van de Ledenraad besproken.

Blog Ella Kalsbeek Zo’n eerste column van het jaar is een goede aanleiding om vooruit te blikken op het komende jaar. Voor de huisartsenzorg durf ik 2020 wel het jaar van de waarheid te noemen. Het jaar waarin moet blijken dat de signalen van huisartsen serieus worden genomen, dat afspraken worden nagekomen over hoe we de zorg gaan verbeteren en dat alles op alles wordt gezet om het vak voor nu en de toekomst aantrekkelijk te houden.

Donderdag 19 december stonden zo’n 40 huisartsen voor de deur bij het ministerie van Volksgezondheid om aandacht te vragen voor de urgente problemen in de huisartsenzorg. Ook LHV-voorzitter Ella Kalsbeek was daarbij en onderstreepte dat er vaart moet worden gemaakt met de aanpak van de knelpunten.