Spring naar content

Vertraging indicatiestelling door CIZ

Er gaan veel patiënten met langdurige ggz-problematiek over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zijn er veel meer dan het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vooraf had ingeschat waardoor er vertraging is ontstaan in de indicatiestelling.

Dat meldde het CIZ deze week. De medische zorg die nodig is voor deze patiënten, is in de basis niet meer des huisarts en valt daarom niet onder het basisaanbod van de huisarts. De vertraging bij het CIZ raakt daarom wellicht niet rechtstreeks de huisartsenzorg. Maar mocht u hier problemen door ondervinden dan kunt u dat bij de LHV aangeven via lhv@lhv.nl, vermeldt u daarbij Indicatiestelling CIZ.

De woonzorginstelling moet zorgen dat er goede medische zorg geregeld is en klopt daarvoor mogelijk ook bij huisartsen aan. De LHV maakte eerder een leidraad voor de situaties waarin zorg voor patiënten met langdurige ggz problematiek onder de Wlz gaan vallen. Bekijk de leidraad Patiënten met psychiatrische stoornis en Wlz-indicatie.

Lees meer in het thema ggz in de praktijk.

Nieuws

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). Het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ is onlangs geüpdatet. Dit profiel vormt de basis voor de aanvullende scholing tot POH-GGZ. Daarnaast komt er per 2021 een verplicht, onafhankelijk kwaliteitsregister. Zodat de deskundigheid van POH-GGZ duidelijk en toetsbaar is.

Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een verwijzing naar de ggz te herhalen.