Spring naar content

Verzoek aan huisartsen: aanmelden patiënten boostervaccinatie

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.

Het gaat om de volgende 2 groepen:

1. Niet-mobiele thuiswonende patiënten

We hebben van veel huisartsen al vragen gekregen over hoe zij hun niet-mobiele patiënten kunnen aanmelden voor de booster. Anders dan bij de eerdere COVID-vaccinaties worden de thuisvaccinaties nu uitgevoerd door de GGD (dus niet langer Thuisvaccinatie.nl). Het proces om patiënten aan te melden loopt echter vergelijkbaar. Als u toestemming heeft van patiënten om hun gegevens te delen met de GGD, dan kunt u hen via een portaal aanmelden bij de GGD.

Dit is wat wij nu weten: het RIVM meldt ons dat hiervoor in de week van 29 november alle informatie gereed is. U ontvangt via een SNPG-alert de benodigde informatie over dit proces. De GGD begint in januari met thuisvaccinaties.

2. Mensen met syndroom van Down

De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat volwassenen met downsyndroom ondanks vaccinatie vaak onvoldoende zijn beschermd tegen ernstige ziekte door een COVID-infectie. Daarom adviseert de Raad om deze groep met voorrang in aanmerking te laten komen voor boostervaccinatie.

Dit is wat wij nu weten: we verwachten dat minister De Jonge van VWS dit advies overneemt. Thuiswonende mensen met downsyndroom zullen dan door de GGD worden gevaccineerd. De minister zal u als huisartsen vragen om deze patiënten te selecteren en uit te nodigen.

Voor wat betreft de rest van de patiënten met medische indicatie (de griepprikgroep): de Gezondheidsraad stelt dat er op dit moment géén reden is om andere patiëntengroepen met voorrang extra te laten vaccineren.

Wat vinden wij hiervan?

Alle verzoeken die vanuit de overheid worden gedaan voor inzet van huisartsen (bijvoorbeeld om selecties te maken of patiënten te benaderen) wegen wij als LHV zorgvuldig af. Daarin nemen we onder andere mee of de inzet van de huisartsen echt meerwaarde heeft (kan/weet de huisarts iets dat anderen niet kunnen of weten), of het voor de betreffende patiënten echt gezondheidswinst oplevert en of het uitvoerbaar is binnen de al zo drukke huisartsenpraktijk.

Voor de 2 genoemde groepen kwamen we tot de beoordeling dat het belangrijk is dat deze kwetsbare patiënten versneld de mogelijkheid krijgen van extra bescherming via een boostervaccin. Voor beide genoemde groepen gaat het gemiddeld om enkele patiënten per huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd is de druk op de huisartsenzorg enorm hoog. We hebben daarom aangedrongen op een eenvoudig proces voor huisartsenpraktijken om de belasting voor huisartsen zoveel mogelijk te beperken.

Vaccinaties patiënten in instellingen

Eerder hebben we u al bericht over de boostervaccinaties van mensen die in een instelling wonen. Die vaccinaties worden uitgevoerd door de instellingen dan wel door de GGD. Als u patiënten heeft die in een instelling wonen, maar wel nog onder uw zorg als huisarts vallen, hoeft u deze patiënten niet zelf te vaccineren. Dat regelen de instelling en de GGD met elkaar. Wel kan het zijn dat ze u vragen of er contra-indicaties zijn voor vaccinaties. Indien nodig, vragen ze die informatie aan u met behulp van dit formulier.

Bekijk ook ons thema coronavirus en thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over corona

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.