Spring naar content

Volgende stap in OPEN: aansluiting praktijken op PGO’s

Volgende stap in OPEN: aansluiting praktijken op PGO’s

15 december 2020

Rond januari 2021 zijn de meeste technische aanpassingen in de HIS’en gereed die het mogelijk maken om met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) online inzage te krijgen in de eigen medische gegevens bij de huisarts. De daadwerkelijke implementatie in de huisartsenpraktijken volgt in het half jaar daarna. Vanuit OPEN en de regionale coalities wordt u hierin ondersteund.

Voor huisartsen die meedoen aan OPEN geldt dat het uiterlijk 1 juli 2021 in de praktijk mogelijk moet zijn om als patiënt met een PGO online inzage te krijgen. Om dat te implementeren, krijgt u ondersteuning van de regionale coalitie en vanuit OPEN. Daarnaast wordt een aantal zaken landelijk opgepakt, zoals de aanpassing van de HIS’en en het beschikbaar stellen van informatiematerialen.

PGO en patiëntenportaal

We merken dat er soms wat verwarring is over het verschil tussen praktijken die kiezen voor een patiëntenportaal en praktijken die kiezen voor alleen een PGO-aansluiting. De PGO-aansluiting geldt voor alle praktijken die meedoen aan OPEN, dus ook voor de praktijken die ook een patiëntenportaal aanbieden. Immers, het is aan de patiënt om te bepalen of hij/zij een PGO wil gebruiken voor online inzage. De huidige patiëntenportalen bieden aanvullende mogelijkheden, omdat hiermee ook andere praktische online diensten kunnen worden aangeboden en ze bieden tevens een online inzagemogelijkheid voor patiënten die straks niet voor een PGO kiezen.  

Eerste ervaringen uitwisseling HIS-PGO

Eerder dit jaar is in drie Nijmeegse huisartsenpraktijken getest of de uitwisseling van huisartsgegevens tussen HIS en PGO’s goed werkt. De pilot betrof één HIS (TransHis) en twee PGO’s (Medxpert en Drimpy). Na het succesvol doorlopen hiervan is TransHis het eerste HIS dat live is gegaan met het ontsluiten van huisartsgegevens via een PGO.

Vervolg

De komende maanden wordt meer duidelijk over de implementatie van de PGO-aansluiting en zult u via de regionale coalities en via de LHV hierover verder worden geïnformeerd.

Meer weten over OPEN? Bezoek de website van OPEN.

Nieuws

Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen adviseren we u dringend om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te laten controleren. ICT-experts slaan alarm nadat zij in veelgebruikte software een kwetsbaarheid hebben gevonden. Met weinig moeite kunnen kwaadwillenden ook in huisartsenpraktijken schade aanrichten, aan bijvoorbeeld uw HIS. In dit bericht informeren we u over wat u kunt doen.

Veel praktijken die in het kader van OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, zijn geconfronteerd met extra kosten die daaraan zijn verbonden. LHV en InEen vinden dat er voor alle praktijken een vergoeding moet komen van deze kosten. We willen ook een structurele oplossing voor de huidige, onwenselijke DVZA-situatie. We hebben afspraken gemaakt met VWS, Zorgverzekeraars Nederland  en de Patiëntenfederatie Nederland om tot een oplossing te komen.

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan OPEN, dan heeft u nog enkele weken om de volgende stap te zetten, zodat online inzage ook mogelijk wordt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deelnemende praktijken moeten een DVZA-overeenkomst afsluiten en ingeschreven staan op de MedMij Zorgaanbiederslijst. We verwachten dat er deze zomer aanvullende financiering komt voor praktijken voor deze DVZA-aansluiting.