Spring naar content

Voortgang vaccinatie huisartsen en medewerkers van de huisartsenposten

Op dit moment zijn er ongeveer 6500 huisartsen en bepaalde zorgverleners van huisartsenposten gevaccineerd tegen COVID-19. Na de aftrap in Enschede vrijdagavond zijn er in de afgelopen week in nog 11 ziekenhuizen zorgverleners uit de huisartsenspoedzorg ingeënt. Vanaf donderdag 28 januari komen daar nog zo’n 900 zorgprofessionals uit Limburg bij, in twee ziekenhuizen. De andere negen locaties volgen zo snel als mogelijk.

Beleid en bekostiging afbeelding

De uitvoering van de vaccinaties van huisartsen en bepaalde medewerkers van de huisartsenposten vindt plaats in 23 ziekenhuizen verspreid over het land. De organisatie vindt regionaal plaats. De regionale acute zorgnetwerken (de ROAZ), de LHV (landelijk en regionaal) en de huisartsenposten coördineren de uitvoering in de ziekenhuizen die in hun regio’s liggen.

Regionale aanpak binnen de beperkte mogelijkheden

De precieze uitvoering verschilt per regio. Zo is er de ene keer vanuit het ziekenhuis capaciteit om de vaccinaties uit te voeren, de andere keer nemen de huisartsen zelf de vaccinaties op zich, binnen de voorzieningen van het ziekenhuis.

We werken met de uitvoering die regionaal het beste past en het snelste is te organiseren, gezien de urgentie. We zijn daarin afhankelijk van de hoeveelheid vaccin die beschikbaar is en de groep die door VWS is gedefinieerd die in aanmerking komt voor vaccinatie op dit moment.

De planning is dat volgende week in alle overige ziekenhuizen de vaccinatie plaatsvindt. Huisartsen en de betreffende medewerkers van de posten worden daar vanzelf voor uitgenodigd.

Hopelijk ook spoedig vaccinatie praktijkpersoneel

Zeker met de dreiging die de Britse variant van het virus vormt voor de besmettingsgraad, is het noodzakelijk nu te vaccineren om de spoedzorg op de been te houden. We zijn natuurlijk blij dat de mogelijkheid er nu is voor de huisartsen om gevaccineerd te worden. Daarbij is het belangrijk dat óók de rest van het team in de praktijk snel gevaccineerd wordt. Daarmee kunnen huisartsen en hun team de zorg blijven dragen voor de duizenden COVID-patiënten en alle andere patiënten in de thuissituatie. Hopelijk komt daar snel meer nieuws over vanuit VWS en RIVM.

Nieuws

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag over op de hoogte.