Spring naar content

Vraag uw PBM voor coronazorg aan via nieuw landelijk portaal

Vraag uw PBM voor coronazorg aan via nieuw landelijk portaal

8 mei 2020

Vanaf nu is het voor huisartsenpraktijken mogelijk om direct hun aanvraag door te geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), via een speciaal aanvraagportaal. De verdeling van schaarse beschermingsmiddelen gaat nog steeds via de regionale crisisorganisaties ROAZ, waarna de leverancier de producten bij u levert.

Beleid en bekostiging afbeelding

Tot op heden verliep de aanvraag van beschermingsmiddelen in het kader van coronazorg via de ROAZ, de regionale crisisorganisaties. De ROAZ gaf de aanvragen door aan het LCH, die de inkoop van de middelen regelt. Vanaf nu is het mogelijk voor huisartsenpraktijken om via een landelijk aanvraagportaal direct door te geven welke materialen nodig zijn. Het gaat hierbij om PBM-producten die niet leverbaar zijn door uw vaste leverancier, die daarom via de ROAZ worden verdeeld onder zorgaanbieders.

Deze werkwijze wordt uitgerold onder alle zorgaanbieders buiten het ziekenhuis. De huisartsenposten zijn onlangs aangesloten, nu volgen ook de huisartsenpraktijken.

In deze factsheet wordt uitgelegd hoe het aanvragen, inkopen en verspreiden van beschermingsmiddelen in het kader van COVID-19 werkt. 

Om welke producten gaat het?

Op dit moment zijn via het portaal te bestellen:

  • FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
  • Protectiejassen
  • Spatbrillen
  • Schorten
  • Chirurgische Maskers
  • Onderzoekshandschoenen
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Desinfectantia

Het aantal producten zal de komende tijd verder worden uitgebreid, waaronder perfusoren / spuitpompen / infuuspompen, voedingspompen en morfinepompen.

Het LCH meldt dat de toelevering van hulpmiddelen flink is gestegen de afgelopen weken, maar dat ook nu het aantal beschikbare beschermingsmiddelen nog beperkt is. De verwachting is dat de beschikbaarheid nog verder zal toenemen.

Hoe werkt de aanvraag?

Het aanvraagportaal wordt gerund door Mediq, in opdracht van het landelijk consortium. Ga hiervoor naar de speciale PBM aanvraagomgeving: Mijn MedBIS. Registreer u en stuur uw aanvraag in. Hierna wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt bekeken op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen hoe de beschikbare voorraad kan worden verdeeld en wat uw praktijk ontvangt.

LCH heeft ervoor gekozen dat Mediq deze producenten aan u uitlevert en factureert. Heeft u vragen over het aanvraagproces? Bekijk dan de veelgestelde vragen op de Mediq-website of neem contact op met hun klantsupportteam via 088 – 88 89 404.

Nieuws

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).