Spring naar content

Vragen over registratie vaccinaties door huisartsen nog niet beantwoord

Het aantal geregistreerde vaccinaties in de huisartsenpraktijk blijft achter op het aantal vaccinaties dat het RIVM verwachtte van de huisartsen. De afgelopen weken is daarom onder leiding van VWS en het RIVM onderzocht wat dit verschil veroorzaakt. Tot op heden is helaas geen eenduidige verklaring gevonden. Daarom adviseren wij huisartsen om bij twijfel te controleren of de registratie voor hun gevaccineerde patiënten correct in het landelijke registratiesysteem is gekomen.

Het geschatte aantal vaccinaties door huisartsen baseert het RIVM op het aantal geleverde vaccins min de voorspelde spillage. Tussen deze schatting en de daadwerkelijke registratie in het landelijke registratiesysteem CIMS zit een behoorlijk verschil, meldt het RIVM. Omdat CIMS een bron is voor het digital green certificate dat VWS momenteel ontwikkelt, is het belangrijk dat iedere gevaccineerde die dat wil in CIMS te vinden is. Patiënten zullen waarschijnlijk hun huisarts gaan bellen wanneer zij hun vaccinatie niet vinden. Een kloppende landelijke registratie is ook belangrijk om eventuele bijwerkingen landelijk goed te kunnen analyseren en voor epidemiologisch onderzoek.

Registratie in huisartsenpraktijken verloopt goed

Het RIVM heeft gekeken hoe het registratieproces verloopt in huisartsenpraktijken. Daaruit blijkt dat het registreren in het HIS van de huisarts binnen 48 uur goed gaat, evenals van de zogeheten opt-in. Dit is de specifieke toestemming van patiënten voor het delen van hun vaccinatie-informatie in CIMS. Vervolgens doorgeven van deze registratiegegevens naar CIMS gaat blijkbaar niet altijd goed. Een deel van de oorzaken hiervoor is door huisartsen te beïnvloeden en daarom adviseren wij u om bij twijfel te controleren.

Wat kunt u als huisarts doen?

Twijfelt u of de registratie in uw praktijk goed gaat? U kunt een kleine steekproef doen onder uw patiënten door hen te vragen hun gegevens in CIMS op te zoeken. Blijken deze gegevens niet (altijd) vindbaar dan kunt u het volgende controleren:

  • Is het BSN gevalideerd in het HIS? Zonder geldig BSN vindt geen uitwisseling met CIMS plaats.
  • Is de opt-in (of de opt-out) in de vaccinatieregistratie aangevinkt?

Let op: dit is een separate toestemming speciaal voor het aanleveren naar RIVM. De opt-in voor LSP is hiervoor niet geldig.

De registratie van vaccinaties in zowel HIS als van de opt-in of opt-out in CIMS is een vereiste voor de declaratie daarvan. Meer over de afgesproken vergoedingen voor vaccinatie leest u bij Veelgestelde vragen COVID-19-vaccinatie en Aanvullende afspraken over vergoedingen vaccinatiewerkzaamheden.

Meer informatie vindt u in de tips over de registratie na het vaccineren.

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.