Spring naar content

Wat verandert er per 1 januari 2022 in de bekostiging van huisartsenzorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2022 gepubliceerd. In dit bericht vindt u de link naar de laatste versie en leest u de belangrijkste wijzigingen.

De LHV spreekt regelmatig met de NZa over de bekostiging van de huisartsenzorg. Dat heeft ook dit jaar weer geresulteerd in aangepaste tarieven en een wijziging. In de tariefbeschikking staan de NZa-maximumtarieven voor 2022.

NZa-tarieven voor 2022

Het inschrijftarief tot 65 jaar stijgt van € 17,14 naar € 17,27. Het consulttarief vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten stijgt van € 10,51 naar € 10,59. Een tabel met alle door de NZa vastgestelde tarieven vindt u hieronder.

Lees ook: NZa tarieven 2022 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de NZa-tarieven voor 2022 gepubliceerd. De tarieven voor huisartsenzorg stijgen in 2022 in twee stappen: per 1 januari en vervolgens nogmaals per 1 april 2022.

Lees verder

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2022

Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd:

  • Achterstandswijken regeling*
    De postcodelijst wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onderdeclaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen.

* Het advies van de LHV is niet volledig overgenomen. Het LHV-bestuur treedt hierover op korte termijn in overleg met de NZa en start, daarop vooruitlopend, in ieder geval alvast een pro forma bezwaarprocedure. Zij trekt daarbij gezamenlijk op met InEen en VPHuisartsen.

Deze wijziging en mogelijk nog aanvullingen vindt binnenkort terug in de LHV-Declareerwijzer 2022.

Lees meer in het thema declareren en tarieven.

Nieuws

Blijf het mentorschapsprogramma aanbieden, geven deelnemers aan in de evaluatie van het initiatief. Het wederzijdse contact levert mentees en mentoren veel op. ‘Ik zou elke beginnend huisarts zo’n traject gunnen’, vertelt een van de mentees. Een groot succes dus. Daarom starten wij dit voorjaar met een landelijk traject dat beschikbaar is voor alle LHV-leden.

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-Declareerwijzer 2022.

Overweegt u samenwerking met een of meerdere collega’s? Weet u wat u belangrijk vindt in deze samenwerking of start u de samenwerking omdat u elkaar al langer kent en vooral een goede klik heeft? Met deze en andere samenwerkingsvraagstukken wil de LHV u als lid ondersteunen. Nieuwsgierig? Lees dan verder en neem contact op om deel te nemen aan een pilot.