Spring naar content

Wat verandert er per 1 januari 2022 in de bekostiging van huisartsenzorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2022 gepubliceerd. In dit bericht vindt u de link naar de laatste versie en leest u de belangrijkste wijzigingen.

De LHV spreekt regelmatig met de NZa over de bekostiging van de huisartsenzorg. Dat heeft ook dit jaar weer geresulteerd in aangepaste tarieven en een wijziging. In de tariefbeschikking staan de NZa-maximumtarieven voor 2022.

Meer informatie op de LHV Huisartsendag

Meer weten over declareren? Of wilt u meer weten en meepraten over de plannen rond de bekostiging? Neem dan fysiek of online deel aan de LHV Huisartsendag 2021!

NZa-tarieven voor 2022

Het inschrijftarief tot 65 jaar stijgt van € 17,14naar € 17,27. Het consulttarief vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten stijgt van € 10,51 naar € 10,59. Een tabel met alle door de NZa vastgestelde tarieven vindt u hieronder.

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2022

Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd:

  • Achterstandswijken regeling*
    De postcodelijst wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onderdeclaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen.

* Het advies van de LHV is niet volledig overgenomen. Het LHV-bestuur treedt hierover op korte termijn in overleg met de NZa en start, daarop vooruitlopend, in ieder geval alvast een pro forma bezwaarprocedure. Zij trekt daarbij gezamenlijk op met InEen en VPHuisartsen.

Deze wijziging en mogelijk nog aanvullingen vindt binnenkort terug in de LHV-Declareerwijzer 2022.

Regiobijeenkomsten Beleid en bekostiging

Wilt u meer informatie over de bekostiging van de huisartsenzorg kom dat naar een regiobijeenkomst in uw regio. U ontmoet collega huisartsen en experts op het gebied van bekostiging, contractering en diverse andere beleidsterreinen zoals ANW, Meer Tijd Voor de Patiënt, etc. Lees hier meer of schrijf u in.

Lees meer in het thema declareren en tarieven.

Nieuws

Heeft u bij Nationale-Nederlanden of Nedasco een verzuimverzekering of een WGA-hiaatverzekering afgesloten, via de LHV-mantelovereenkomst? Weet dan dat op 1 januari 2022 het contract afloopt. In dit bericht leest u over het verleningsvoorstel en welke uitbreidingsmogelijkheden wij met de betrokken verzekeraars hebben afgesproken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.