Spring naar content

Wat zeggen politieke partijen over het eigen risico?

De LHV heeft voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. De komende weken lichten we hier enkele thema’s uit. Ditmaal het eigen risico. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?

Eigen risico

Er zijn vier politieke partijen die het eigen risico willen laten zoals het is (385 euro): VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie. Hierbij merken we op dat de ChristenUnie het eigen risico wil spreiden door medische behandelingen in te delen in categorieën van bijvoorbeeld 25 euro,100 euro en 250 euro voor de duurste operaties. De VVD kijkt naar de optie dat iedereen een eigen bijdrage betaalt per behandeling, met als maximum de hoogte van het eigen risico. Ook zetten ze in op de keuze om het eigen risico (of in de toekomst eigen betalingen) vrijwillig verder te verhogen dan nu mogelijk is, in ruil voor een lagere zorgpremie.

D66 heeft een alternatief bedacht door een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling te stellen, met een maximum van 400 euro per jaar. Vanaf de vijfde behandeling geldt geen eigen bijdrage. Zo wil de partij de medisch-specialistische zorg toegankelijker maken en voorkomen dat mensen zorg mijden.

Alle andere partijen willen het eigen risico verlagen of afschaffen. PVV, Groen Links, SP, Partij voor de Dieren, PvdA en DENK willen het eigen risico volledig afschaffen. Hierbij merken we op dat de PvdA het eigen risico stapsgewijs omlaag wil brengen naar nul. Het vrijwillige eigen risico schaffen ze af.

Forum voor Democratie en 50PLUS willen het eigen risico flink verlagen naar 200 euro. Hierbij merken we op dat 50PLUS wil dat gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft.

Wat vindt de LHV?

Bij voorstellen over eigen risico is er altijd een politieke afweging, een inkomensafweging en een zorginhoudelijke afweging. Die eerste twee zijn aan de politiek. Zorginhoudelijk is de LHV voorstander van een zo toegankelijk mogelijke zorg, maar die moet ook wel betaalbaar blijven. Doelstelling van het eigen risico is ook juist de gang naar de zorg afremmen. Dat is ook een belang van huisartsen, bijvoorbeeld bij onnodige spoed of doorverwijsclaimgedrag. Qua inkomen zou je dit moeten afzetten tegen alle compensatieregelingen die er al zijn (zoals de zorgtoeslag). Kortom, als LHV zijn wij heel terughoudend om ons in deze discussie te mengen.

Het Grote Zorgdebat: 8 maart 2021

U kunt het Grote Zorgdebat hier terugkijken.

Nieuws

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. De LHV heeft vol ongeloof gereageerd op de late komst van dit nieuws en het feit dat zorgverzekeraars klaarblijkelijk zelfs in 14 weken niet de noodzakelijke tariefstijging kunnen verwerken.

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg