Spring naar content

Webmodule zzp gestart: dit moet u weten over deze pilot

Praktijken die zzp’ers willen inhuren, kunnen controleren of dit kan via een online webmodule van de overheid. Deze online vragenlijst is anoniem, niet verplicht en geeft volgens de minister van Sociale Zaken ‘duidelijkheid, maar geen zekerheid’. Daarom adviseert de LHV aan huisartsen te werken met de door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten uit de LHV-contractgenerator.

De testfase van de webmodule is maandag 11 januari 2021 begonnen. Via een online vragenlijst kan een opdrachtgever te weten komen of hij voor een opdracht een zzp’er kan inhuren zonder het fiscale risico dat de belastingdienst het achteraf ziet als een verkapt dienstverband. De vragenlijst is te vinden op startvragenlijst.nl/pilotwba . De vragenlijst is bedoeld voor opdrachtgevers, niet voor zelfstandigen zelf. Het kan een zzp-er wel een beeld geven van waar een opdracht aan moet voldoen.

De webmodule invullen is niet verplicht

Aan de uitkomst kan ook gedurende de pilot-fase nog geen rechtszekerheid ontleend worden. Het invullen kost volgens de toelichting ongeveer 45 minuten. Een scan van de LHV laat zien dat de vragen nog steeds niet zorgspecifiek zijn en daardoor in de meeste gevallen een uitkomst geven waar u weinig aan hebt. Mocht u de vragenlijst toch willen invullen en wilt u uw ervaringen delen met de LHV? Mail ons dan uw ervaring via bb@lhv.nl.

De LHV gaat sowieso voor u samen met een aantal huisartsen een aantal casussen testen en de resultaten daarvan terugkoppelen de ministeries van Sociale Zaken, Financiën en VWS. Minister Koolmees heeft aangegeven dat deze gebruikservaringen mee bepalen of de module uiteindelijk ingevoerd gaat worden. Daarover volgen waarschijnlijk in september of oktober gesprekken in de Tweede Kamer.

Advies gebruik de modelovereenkomst

De huidige door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, die gekomen zijn sinds de wet DBA, blijven tijdens de pilotperiode en vermoedelijk ook daarna gewoon van kracht. Via de LHV-contractgenerator kunt u een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht tussen praktijkhouder en waarnemer opmaken. Daarom geeft de LHV het advies de modelovereenkomst te gebruiken. Naar de contractgenerator.

Handhaving

Na de pilot met de webmodule beslist het kabinet wanneer de Belastingdienst gaat handhaven op schijnzelfstandigheid, schreef de minister eerder. Dat zal volgens hem “op z’n vroegst 1 oktober 2021” zijn. In de tussentijd blijft de Belastingdienst advies geven aan opdrachtgevers en zal de fiscus handhaven bij ‘kwaadwillendheid’. In principe gebeurt dat al sinds oktober 2019.

Nieuws

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en aarzelt u om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. De LHV verkent hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot, u krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

De conclusie uit de voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief is dat een volgend kabinet moet gaan besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomst juridisch bindend is. De LHV blijft samen met haar coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS aangeven dat deze webmodule voor de zorg ongeschikt is.

De LHV heeft voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. Ditmaal lichten we het thema arbeidsmarkt en de voorstellen voor zzp’ers uit. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?