Spring naar content

Week tegen Kindermishandeling: kent u de huisarts-ambassadeurs al?

Week tegen Kindermishandeling: kent u de huisarts-ambassadeurs al?

19 november 2019

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van ‘Leren van elkaar’. De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling sluiten daarop naadloos aan. Uit verschillende delen van het land willen huisartsen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Kent u de huisarts-ambassadeur in uw regio?

Beleid en bekostiging afbeelding

Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen. De ambassadeurs vervullen vooral een ‘brugfunctie’. Ze leggen contacten tussen de spelers in het veld, versoepelen de samenwerking, delen hun specifieke kennis en ervaring, kaarten vaker voorkomende problemen of misverstanden aan bij instanties en proberen ze op te lossen. De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een ambassadeur sparren.

Als LHV-lid kunt u op een landkaartje contactgegevens van de huisarts-ambassadeur bij u in de buurt vinden.

Van 18 t/m 24 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Daarin staan dit jaar de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we hun inzichten en ervaringen optimaal benutten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.  

Nieuws

Bij vermoedens van kindermishandeling betrekt u als huisarts natuurlijk het kind. Maar hoe, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met 6 challenges biedt Augeo een originele en laagdrempelige zelftest aan. In dit bericht leest u meer over de challenges.

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen, wat weer van invloed is op hun draagkracht. De gevolgen van social distancing kunnen zich uiten in het wegvallen van remmingen, waardoor het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toeneemt. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. In dit bericht staat voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van ‘Leren van elkaar’. De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling sluiten daarop naadloos aan. Uit verschillende delen van het land willen huisartsen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Kent u de huisarts-ambassadeur in uw regio?