Spring naar content

Werkproces uitnodigen medisch geïndiceerden en vergoeding

Het proces van hoe u als huisarts uw medisch geïndiceerden kunt selecteren en uitnodigen voor vaccinatie door de GGD, is bekend. Er is een werkinstructie van het RIVM voor huisartsenpraktijken waarin de stappen worden beschreven. Daarnaast heeft de LHV vandaag met het ministerie van VWS de afspraken rond gekregen over de vergoeding van deze en alle voorgaande uitnodigingswerkzaamheden van huisartsen.

Dit proces is ingericht om een snelle vaccinatie van medische risicogroepen mogelijk te maken. De GGD’en nemen de uitvoering van de vaccinaties op zich, de huisartsen weten om welke patiënten het gaat en kunnen hen dus uitnodigen.
SNPG heeft vanmiddag een mailing gestuurd naar alle huisartsenpraktijken met informatie over dit proces en een verwijzing naar de werkinstructie van het RIVM.

Verzendhuis voor ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat deze werkzaamheden zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt voor de huisartsenpraktijken. De GGD vindt het belangrijk dat de uitnodigingen verspreid worden verstuurd om overbelasting van de afsprakenmogelijkheden te voorkomen. Daarom heeft het RIVM afspraken gemaakt met verzendhuis DMDR.

Zij kunnen de uitnodigingen voor u verzenden. U hoeft dan alleen het juiste adressenbestand bij hen aan te leveren en géén uitnodigingen te printen, in enveloppen te doen en naar de post te brengen. Door de afspraken die met het verzendhuis zijn gemaakt, kunt u hier ook nog eens kosteloos gebruik van maken. U sluit vooraf een verwerkersovereenkomst met DMDR, waardoor u AVG-proof de adressen kunt aanleveren.

We raden u sterk aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Stappen voor de huisartsenpraktijk

  • Maak een selectie van de doelgroep.
  • Maak een adressenbestand voor verzending door verzendhuis DMDR.
  • Sluit een overeenkomst van opdracht en verwerkersovereenkomst af met DMDR.
  • Stuur het adressenbestand naar DMDR.
  • DMDR verstuurt de uitnodigingen en stuurt u een bericht als de uitnodigingen van uw praktijk de deur uit zijn, zodat u weet wanneer uw patiënten een uitnodiging hebben ontvangen.

Lees hier meer over in de RIVM-werkinstructie.

Planning

  • Week van 26 april: met behulp van de instructie die u van uw HIS-leverancier ontvangen en de beschrijving in de NHG praktijkhandleiding kunt u vanaf nu de selectie maken.
  • Zodra u kunt, en uiterlijk 5 mei: aanleveren van het adressenbestand bij DMDR.
  • Verzending uitnodigingen: door DMDR verspreid over twee weken, van 3 tot en met 18 mei.

Indien u door afwezigheid of om een andere reden geen gebruik kunt maken van de diensten van DMDR, dan kunt u zelf de uitnodigingsbrief printen vanuit uw HIS en kunt u de aanvullende uitnodigingsmaterialen opvragen bij SNPG. Uiterlijk 14 mei is de uitnodigingsbrief in het HIS beschikbaar. We vragen u dan uiterlijk 17 mei de uitnodigingen te versturen.

Financiering

We hebben als LHV met het ministerie van VWS een afspraak gemaakt over het tarief voor deze selectie en uitnodiging en voor de andere uitnodigingswerkzaamheden die u al heeft gedaan. De huisartsenpraktijken krijgen hiervoor €1,22 per patiënt die op naam bij de praktijk is ingeschreven.

Dit tarief is voor de volgende werkzaamheden:

Er moet nog bepaald worden hoe en waar u dit bedrag kunt declareren. Waarschijnlijk wordt het toegevoegd aan de SNPG subsidieregeling, die in de loop van mei beschikbaar komt. We melden u daar meer over zodra dit bekend is.

Informatie voor professionals en patiënten

Belangrijke informatiebronnen voor de huisartsenpraktijken voor dit proces:

Met vragen over de uitvoering kunt u terecht bij het speciale telefoonnummer van het RIVM voor vragen van uitvoerders: 088 – 678 89 00.

 Als uw patiënten vragen hebben over vaccineren, kunt u hen verwijzen naar het publieksnummer van de Rijksoverheid: 0800 – 1351 of naar de websites: https://coronavaccinatie.nl en de informatie over vaccinatie op Thuisarts.nl.

Nieuws

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht. De Kamerleden onderstrepen hiermee het belang van de oproep van de Eerstelijnscoalitie nogmaals met open vizier in gesprek te gaan over inhoudelijke alternatieven om de regeling beter aan te laten sluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

Staat de datum al in uw agenda? Op zaterdag 2 oktober organiseert de LHV deze dag voor alle (aankomend) huisartsen. U kunt kiezen hoe u wilt deelnemen. Op de locatie in Den Haag of online vanuit huis of waar u maar wilt. U kunt vanaf nu alvast vrijblijvend voorinschrijven. We informeren u dan wanneer in augustus de ticketverkoop start, waarna u als eerste een keuze kunt maken uit het programma.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.