Spring naar content

Wet DBA: Introductie webmodule uitgesteld

De conclusie uit de voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief is dat een volgend kabinet moet gaan besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomst juridisch bindend is. De LHV blijft samen met haar coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS aangeven dat deze webmodule voor de zorg ongeschikt is.

Uit de voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” en de voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties, die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt dat de webmodule is uitgesteld en de keuzes worden doorgeschoven naar een nieuw Kabinet. Daarom adviseert de LHV u vooral te blijven werken met de LHV modelovereenkomsten.

Webmodule is ongeschikt voor de zorg

We hebben samen met onze coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS het ministerie van SZW laten weten dat de webmodule in de huidige vorm een ongeschikt instrument is. In de huidige vorm kan de webmodule namelijk niet bepalen of er in de zorg buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt.

Onze voornaamste bezwaren:

  • de webmodule botst met zorgwetgeving.
    Criteria die specifiek in de zorg wijzen op het ontbreken van een gezagsverhouding, zijn niet verwerkt in de gehanteerde vraagstelling.
  • de webmodule levert een forse administratieve last op.
    Extra administratieve lasten zijn in strijd met  afspraken gemaakt in het kader van (Ont)Regel de Zorg.

LHV modelovereenkomsten

Op grond hiervan hebben wij benadrukt dat het essentieel is, dat wij in de zorg kunnen blijven werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De LHV modelovereenkomsten zijn een prima alternatief voor het werken met de webmodule.

Zodra er meer bekend is, informeren wij u nader via website en nieuwsbrief.

Meer over de Wet DBA

Nieuws over wet DBA

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en aarzelt u om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. De LHV verkent hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot, u krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

De conclusie uit de voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief is dat een volgend kabinet moet gaan besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomst juridisch bindend is. De LHV blijft samen met haar coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS aangeven dat deze webmodule voor de zorg ongeschikt is.

De LHV heeft voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. Ditmaal lichten we het thema arbeidsmarkt en de voorstellen voor zzp’ers uit. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?