5 vragen over doelmatig voorschrijven

 

1. Wie beoordeelt of ik doelmatig heb voorgeschreven? Dat beoordelen zorgverzekeraars. Als basis gebruiken zij de indicatoren die het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft ontwikkeld. Helaas hanteren zorgverzekeraars daarbij elk een eigen set van indicatoren en grenswaardes. Om uw score te bepalen, gebruiken zorgverzekeraars vervolgens de cijfers van Vektis. Die cijfers zijn gebaseerd op de medicijnen die apotheken hebben afgeleverd.

2. Hoe weet ik welke scores ik heb gehaald? Heeft u een eigen praktijk? Dan heeft u als het goed is een brief van uw preferente zorgverzekeraar ontvangen. In deze brief staan de scores van uw praktijk én de beloning die hierbij hoort. Wel heeft Vektis recent de berekening van een aantal indicatoren aangepast. Het gaat om indicator 16A en indicatoren 1 tot en met 4. Dit kan gevolgen hebben voor uw beloning. Na herberekening scoort een deel van de huisartsen namelijk hoger en kan daarmee in een ander kwadrant komen. De verzekeraars die huisartsen nog niet hebben geïnformeerd over hun score op doelmatig voorschrijven nemen de aangepaste rekenmethode meteen mee. Met de verzekeraars die huisartsen reeds hebben bericht over hun score, zijn we in overleg hoe de correctie kan worden toegepast. Lees meer hierover.

3. Wanneer kan ik het bedrag declareren? Vanaf 1 oktober kunt u het bedrag declareren. Om welk bedrag het gaat, verschilt per verzekeraar. U leest hierover in de brief die u van uw preferente zorgverzekeraar ontvangt.

4. Kan ik bezwaar maken tegen de scores? Verschillende huisartsen geven aan dat hun eigen voorschrijfcijfers niet lijken te kloppen met de score die Vektis meet. Daarom hebben wij samen met VIP Calculus een rekentool ontwikkeld. Via de module ‘Inzicht in de Praktijk’ kunt u de Vektis cijfers vergelijken met de voorschrijfcijfers uit uw eigen HIS. Bovendien hebben we voor de vier grote verzekeraars een rekenmodule gemaakt die deze vergelijking makkelijker maakt. Meer over de rekenmodule. Neem bij twijfel in ieder geval contact op met uw preferente zorgverzekeraar. Mocht u er samen niet uitkomen, meldt dit dan via doelmatigvoorschrijven@lhv.nl. Uw signalen gebruiken wij in onze gesprekken met verzekeraars over een betrouwbare prestatie doelmatig voorschrijven voor de toekomst.

5. Wat vindt de LHV van de huidige meting? De LHV is voor doelmatig voorschrijven en vindt het goed dat verzekeraars dit extra belonen. Echter, de manier waarop dit nu gebeurt, vinden we niet snel genoeg en niet rechtvaardig. Wij vinden dat huisartsen moeten worden afgerekend op de medicijnen die zij zelf voorschrijven. Nu wordt de beloning gebaseerd op wat de apotheek aflevert. Wij dringen bij verzekeraars aan op een andere aanpak en een vergoeding die niet pas een jaar na het leveren van de prestatie plaatsvindt.